Poradna NRZP ČRPoradna NRZP ČRE-poradnaE-poradnaDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.E-poradnaSpolkyAktualityVzdělávací kurzyČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíč propasProjekt Autiro(c)kLegislativaLegislativalogo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 63 - 2016 (Vložení účetní uzávěrky do Rejstříku spolků)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme materiál, který popisuje způsoby zadávání listin do Sbírky listin Spolkového rejstříku, které každý spolek musí provést, pokud má nějakou ekonomickou činnost. Materiál zpracoval daňový poradce NRZP ČR a prosíme Vás, abyste se jím pokud možno řídili. 

Jen upozorňujeme, že materiál byl směrován pro organizace, jejichž sídlo je v Praze, a proto je uveden Městský soud v Praze. Každý Krajský soud vede svůj Rejstřík spolků, do kterého se registrují spolky, které mají sídlo v příslušném kraji. Spolky předávají listiny do Sbírky listin u těchto Krajských soudů. 

Věříme, že Vám tato informace pomůže k řádnému vložení listin Vašeho spolku. Je to zákonná povinnost. Do Sbírky listin musíte vložit výroční zprávu, rozvahu, výkaz zisků a ztrát, dále přílohu č. 1 k DPPO a dále přílohu k účetní uzávěrce. Tyto dokumenty se předkládají vždy do 30. 6. za předcházející rok. Spolky, které musí mít auditované účetnictví, vkládají tyto listiny potvrzené auditorem. 

Uvědomujeme si, že tuto informaci posíláme na poslední chvíli, ale nic se nestane, pokud listiny vložíte později. Neměli byste s tím, ale dlouho otálet. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 62 - 2016 (Národní strategie rozvoje sociálních služeb)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám Národní strategii rozvoje sociálních služeb do roku 2025, která byla Vládou ČR schválena 21. 3. 2016. Materiál je již po zapracování připomínek. NRZP ČR pracovala ve skupině, která se zabývala přípravou strategie v oblasti financování sociálních služeb a poskytování neformální péče. Bohužel se nám nepodařilo prosadit všechny naše záměry. V oblasti financování jsme prosazovali přechod na pojišťovací systém. V oblasti pečujících osob jsme prosazovali větší zabezpečení těchto osob. Z jednání vzešel jakýsi kompromis. Vzhledem k tomu, že materiál je na 10 let, tak se domníváme, že do této Národní strategie se bude ještě několikrát vstupovat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 61 - 2016 (byty zvláštního určení)

Vážení přátelé,

ve čtvrtek 23. 6. 2016 se uskutečnilo avízované jednání Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, které hlasovalo o našem pozměňovacím návrhu, který se týkal bytů zvláštního určení (bezbariérových bytů). Jak jsme již informovali, úprava v občanském zákoníku, která upravuje byty zvláštního určení § 2301, je z našeho pohledu diskriminující, protože obyvatelé těchto bytů mají podstatně horší podmínky ukončení nájmu při úmrtí nájemce bytu. 

Ústavně právní výbor částečně našim připomínkám vyhověl, a to tím, že schválil přechod nájmů u těchto bytů v případě, že pozůstalá osoba je osobou se zdravotním postižením, případně starší 70 let. Výbor však úplně nevyhověl našemu návrhu, kdy jsme požadovali, aby doba na vyklizení bytu při úmrtí nájemce, byla stanovena na jeden rok. V současné době je v občanském zákoníku pouze tříměsíční, přičemž u ostatních bytů je tato lhůta v zákoně stanovena až na dva roky. Ústavně právní výbor schválil šestiměsíční lhůtu na vyklizení bytu, což považujeme za nedostatečné. Pokusíme se ještě ve druhém a ve třetím čtení novely občanského zákoníku prodloužit tuto dobu na jeden rok. Máme příslib předsedy Ústavně právního výboru pana poslance Jaromíra Tejce, že takový návrh podá. Musíme konstatovat, že spolupráce předsedy Ústavně právního výboru a pracovníků Výboru byla vynikající. Skutečnost, že nebyla přijata roční lhůta na vyklizení bytu, vzešla z hlasování na Výboru. Tento návrh nepodpořili především poslanci pravicových stran. 

Vážení přátelé, není ještě zřejmé, kdy se bude Poslanecká sněmovna zabývat novelou občanského zákoníku. Zda na své červencové schůzi nebo až v září letošního roku. Pokud bude prostor, budu rád, když náš pozměňovací návrh ke lhůtě vyklizení bytů zvláštního určení podpoříte i svými dopisy jednotlivým poslancům. 

Přeji Vám slunečné dny o prázdninách a všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
Více článků...
GIVT_banner_full
mapa

 Naši partneři:

VVZPONáš sponzor Náš sponzor Náš sponzor

banner techsoup.cz