Poradna NRZP ČRPoradna NRZP ČRE-poradnaE-poradnaDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.E-poradnaSpolkyAktualityVzdělávací kurzyČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíč propasProjekt Autiro(c)kLegislativaLegislativalogo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 73 - 2016 (vyhlášení Ceny za publicistické práce a fotografické soutěže)

Vážení přátelé,

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) vyhlašuje každý rok cenu VVZPO za publicistické práce na téma zdravotní postižení, a to ve třech kategoriích, a to televizní pořady, rozhlasové pořady a v kategorii tištěných prací. Ve všech třech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo, které bylo publikované od 1. října 2015 – do 30. září 2016. Návrhy na cenu je možné přihlašovat až do 30. září 2016, a to podle razítka podací pošty nebo doručením do podatelny Úřadu vlády ČR. Na obálce musí být adresa Úřad vlády ČR, sekretariát VVZPO, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1. Dílo je nezbytné podat ve třech kopiích. Bližší podmínky pro přihlášení díla na cenu VVZPO najde každý zájemce v přiloženém dokumentu Propozice ceny VVZPO pro rok 2016. 

Vážení přátelé, v letošním roce VVZPO vyhlásilo také novou kategorii, a to fotografickou soutěž na téma Život bez bariér. Do fotografické soutěže mohou být přihlášeny fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit.

Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, a to na email do 14. října 2016. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky.

Bližší informace pro přihlášení naleznete v Propozicích fotografické soutěže.

Informace k soutěžím podává Petra Nováková, tel.: 224 002 316, e-mail: .

Informace jsou také uvedeny na stránkách: http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/vyhlaseni-xxiii--rocniku-ceny-vvzpo-za-publicisticke-prace-zamerene-na-tema-zdravotniho-postizeni-a-fotograficke-souteze-zivot-bez-barier-146086/ . V příloze Vám posíláme také Propozice fotografické soutěže Život bez bariér. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 72 - 2016 (novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám novelu vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Před časem jsem Vám poslal návrh novely vyhlášky k připomínkám a NRZP ČR navrhla do vyhlášky mnoho Vašich i vlastních připomínek. Bohužel, ne všechny naše návrhy byly MPSV ČR akceptovány.  Novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., bude účinná od 1. 9. 2016. Vyhláška je základním dokumentem k hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby pro účely přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči. 

Vážení přátelé, v dokumentu jsou zeleně vyznačeny změny, které novela vyhlášky obsahuje proti původní verzi. Považujeme za důležité, abyste znali podrobně tuto vyhlášku a mohli případně podávat odvolání či správní žaloby, pokud se budete domnívat, že posuzující orgán nepostupoval v souladu s vyhláškou. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 71 - 2016 (konzultace strategického dokumentu Česká republika 2030)

Vážení přátelé, 

posílám Vám odkaz www.databaze-strategie.cz/CR2030-pripominkovani na elektronickou konzultaci strategického dokumentu Česká republika 2030. 

Do 26. 8. 2016 může kdokoliv připomínkovat tento strategický dokument. NRZP ČR bude pravděpodobně předkládat vlastní připomínky, ale není nutné, abyste nám Vaše připomínky sdělovali. Můžete je uvést sami přímo do materiálu. Záleží zcela na Vás. Pokud nám Vaše připomínky pošlete přibližně do 15. 8. 2016, jsme schopni je předložit jako připomínky NRZP ČR. Takže záleží zcela na Vašem rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o strategický materiál s perspektivou až do roku 2030, tak samozřejmě nemůže být strategie zcela konkrétní. Jedná se o dokument, který vytváří základní rámec pro ostatní strategie na národní, krajské i místní úrovni. Tento materiál nenahrazuje strategické materiály jednotlivých sektorů, ale měl by je zastřešovat. Proto prosím, aby Vaše připomínky byly takového charakteru, které by odpovídaly obecnější formě strategie. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full
mapa

 Naši partneři:

VVZPONáš sponzor Náš sponzor Náš sponzor

banner techsoup.cz