Aktuality

Pozvánka na Předvánoční jarmark a dny otevřených dveří

Zveme vás na Předvánoční jarmark a Dny otevřených dveří v Životě bez bariér!

V neděli a pondělí, 24. - 25.  listopadu.

Chystáme pro vás:

  • Předvánoční prodejní výstavu výrobků chráněné dílny a sociálních služeb
  • Společné tvoření výrobků s klienty sociálních služeb - pondělí dopoledne
  • Prohlídku prostor Života bez bariér
  • Prezentaci poskytovaných služeb a činností
  • Informace k přestavbě kláštera

Kde: Centrum Klášter, areál bývalé nemocnice, Opolského 148, Nová Paka

Přijďte si nakoupit vánoční dárečky a podívat se, co na novopackém klášterním kopci děláme.


Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Přejeme Vám pohodové dny.

 

Marie Vokurková

Kontakt: 724 338 308; ;  www.zbb.cz
Život bez bariér, z.ú.

Adresa sídla: Lomená 533, 509 01 Nová Paka, Czech republic
 

Informace č.: 71 - 2019 (Přihlášení projektů na cenu MOSTY)

Vážení přátelé,

jak víte, tak NRZP ČR podporuje aktivity druhých, přispívající ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v České republice. Z tohoto důvodu od roku 2003 pravidelně vyhlašujeme a udělujeme ceny MOSTY za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto osob. Na cenu bylo od té doby navrženo bezmála tisíc projektů, počinů nebo osobností, z nichž více jak dvě stě padesát převzalo ocenění. 

 

Za rok 2019 bude ocenění uděleno ve čtyřech kategoriích: 

1. cena pro instituci veřejné správy,

2. nestátní subjekt,

3. osobnost hnutí osob se zdravotním postižením,

4. zvláštní cena.

 

Vážení přátelé, prosíme Vás, abyste navrhli a nominovali na cenu MOSTY 2019 aktivity, projekt či osobnost z Vašeho okolí. Návrh na udělení ceny se podává na předepsaném formuláři, který naleznete společně se soutěžním řádem ceny v odkaze pod textem.

Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, nebo elektronicky na emailovou adresu . Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2019. Výsledky ceny MOSTY 2019 budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny příští rok 24. března ve Zlíně. Podrobnosti o akci naleznete v časopisu MOSTY a na stránkách www.nrzp.cz.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 70 - 2019 (Uplatnění sníženého limitu pro započitatelné doplatky na léčivech)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posílám dopis paní náměstkyně ministra zdravotnictví doktorky Heleny Rögnerové, ve věci sníženého limitu pro započitatelné doplatky na léčivech, přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. 

Jak jsme vás již informovali, tak od 1. 1. 2020 platí snížený limit výdajů na výše uvedené prostředky pro osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod pro III. stupně invalidity a osoby, které jsou invalidní ve II. a III. stupni, ale důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění doby pojištění. 

Limit pro výše uvedenou skupinu pojištěnců je 500,- Kč ročně. To znamená, že doplatky nad 500,- Kč ročně vám bude vaše zdravotní pojišťovna vracet. Pro uplatnění nároku je nezbytné, abyste svoji zdravotní pojišťovně doručili kopii rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu III. stupně nebo kopii posudku o posouzení zdravotního stavu při uplatnění nároku u osob, které jsou ve II. a III. stupni invalidní, ale pro nesplnění délky pojištění jim invalidní důchod není vyplácen. Způsob doručení kopie dokumentu může být různý. Kopii můžete předat osobně, nebo ji můžete poslat poštou, nebo ji může zdravotní pojišťovně doručit vámi pověřená osoba. V případě osobního předání je žádoucí potvrzení o předání kopie dokumentu. Pojišťovny by vám mněly sdělit, že jste v evidenci osob, kterým platí snížený limit započitatelných doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely. 

Vážení přátelé, nezapomeňte předat toto potvrzení do konce letošního roku, abyste příští rok mohli hned od začátku uplatnit snížený limit. 

Přeji vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel