Poradna NRZP ČRPoradna NRZP ČRE-poradnaE-poradnaDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.E-poradnaSpolkyAktualityVzdělávací kurzyČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíč propasProjekt Autiro(c)kLegislativaLegislativalogo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 49 - 2016 (Senát schválil novelu zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

včera projednal Senát novelu zákona o sociálních službách, která obsahuje zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních o 10 % od 1. 8. 2016. Návrh zákona zároveň obsahuje náš pozměňovací návrh, který v Poslanecké sněmovně podal pan poslanec Vít Kaňkovský, a který se týká možnosti sociálního šetření při žádosti o příspěvek na péči v případě dlouhodobé hospitalizace v nemocnici, která bude delší než 60 dnů. Senátorky a senátoři vedli k návrhu diskusi, která byla vesměs pozitivní. Ocenili nejen návrh na zvýšení příspěvku na péči, ale také především možnost provést sociální šetření u žadatele o příspěvek na péči přímo ve zdravotnickém zařízení. Posílám Vám odkaz na tuto diskusi. 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=10&IS=5712&D=26.05.2016#b16850 

Bohužel, v diskusi se opět objevilo ono tradiční zneužívání příspěvku na péči. Neustále setrvává představa, že když je péče poskytována v rodině, tak samozřejmě příspěvek slouží vlastně jako prostředky na obživu pečující osoby. Velmi jsem ocenil vystoupení pana senátora Zdeňka Škromacha, který zdůraznil, že model podpory péče v rodinách se ukázal jako nosný a správný. On byl také ministrem, když se nám podařilo zákon o sociálních službách prosadit. 

Vážení přátelé, protože Senát nevrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně a přímo jej schválil, tak již zbývá pouze podpis pana prezidenta a zákon bude platný. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 48 - 2016 (novelizace zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme návrh na novelizaci zákona o sociálních službách.  Jsou to teze, které by měly vést k jednotlivým úpravám návrhu zákona. NRZP ČR již o těchto tezích s MPSV ČR jednala, protože máme k řadě ustanovení rozdílný názor na řešení. Především nás překvapilo, že zákon neřeší nejožehavější problémy sociálních služeb, a to je způsob posuzování základních životních potřeb a tím také nárok na službu. Není řešen způsob financování sociálních služeb, i když je zřejmé, že současný dotační systém není vyhovující a přechod financování na kraje způsobil, že v ČR existuje několik systémů financování sociálních služeb.

Včera jsem se účastnil zasedání sociální komise Asociace krajů, kde tato skutečnost byla potvrzena, a sami představitelé krajů konstatovali, že existuje asi pět až šest krajských systémů podpory sociálních služeb. Předkládaný návrh řeší především administrativní záležitosti. Zásadní systémovou změnou je, že do sociálních služeb budou zařazeny činnosti, které dnes upravuje zákon o sociálně právní ochraně dětí.  Myslíme si, že to není správné, protože se tím zákon více znepřehlední.

Spatřujeme jako velmi problematický návrh zařadit do sociálních služeb paliativní péči. Chápeme nutnost rozvoje této péče, ale paliativní péče zahrnuje velkou část zdravotní péče. Zdá se, že zdravotní pojišťovny chtějí náklady na tuto péči přenést na výdaje v sociální oblasti.

Poprvé se navrhuje, prolomit zásadní axiom zákona o sociálních službách, že klient disponuje prostředky, aby si sám rozhodoval o způsobu zajištění péče. MPSV ČR u osobní asistence navrhuje, aby finanční prostředky byly poukazovány poskytovateli služby nikoliv klientovi. Tím se zásadním způsobem zmenší jeho možnost výběru poskytovatele služby.

Vážení přátelé, posíláme Vám tyto věci pro informaci. Paragrafované znění zákona zatím není. Jakmile bude k dispozici, samozřejmě, že Vám jej hned zašleme k připomínkám.

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 47 - 2016 (Pomoc pro Jarečka Zvěřinu)

Vážení přátelé,DSCN0254

v informaci č. 41/2016 jsem se na Vás obrátil s mimořádnou prosbou dětí ZŠ Komořany u Vyškova, kteří vybírají finanční pomoc na pedagogického asistenta pro Jarečka Zvěřinu. Děti 14. května sehrály benefiční divadelní představení „Růže pro princeznu“ a dosud se jim podařilo sesbírat téměř 30 000,- korun. 

NRZP ČR poskytla dětem ze ZŠ v Komořanech svůj sbírkový účet a snaží se také pomáhat se sběrem finančních prostředků. Sbírkový účet NRZP ČR je 248896031/0300. Pokud byste chtěli podpořit Jarečka Zvěřinu, prosím uveďte na platbě variabilní symbol 10, abychom dokázali odlišit platby, které jsou určeny na pomoc tomuto milému chlapci. V příloze Vám posílám fotografie z aktivit dětí ZŠ Komořany u Vyškova ve prospěch Jarečka. Sbírka na tento účel končí 25. května 2016, takže ještě je nějaký čas pomoci. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
Více článků...
GIVT_banner_full
mapa

 Naši partneři:

VVZPONáš sponzor Náš sponzor Náš sponzor

banner techsoup.cz