Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 80 - 2017 (návrh novely vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme návrh novely vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jde v zásadě o novelu Přílohy č. 1 seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku. 

Prosíme Vás, abyste se na přílohu podívali a případně nám napsali, a to do 31. 10. 2017, Vaše připomínky nebo návrhy. Sociální komise NRZP ČR posoudí Vaše návrhy a naše připomínky předložíme na MPSV ČR. Prosíme, abyste Vaše návrhy a připomínky poslali na adresu .

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 79 - 2017 (Usnesení XIX. Republikového shromáždění NRZP ČR)

Vážení přátelé, 

ve čtvrtek 12. října se uskutečnilo XIX. Republikové shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. 

Mimo jiné projednalo zprávu předsedy NRZP ČR Mgr. Václava Krásy za uplynulý rok. 

Jedním ze stěžejních bodů rozpravy k tomuto dokumentu byla nepřístupná dopravní obslužnost v meziměstské autobusové a železniční dopravě. 

Delegáti vyzvali předsednictvo NRZP ČR, aby věnovalo velkou pozornost jednání jednotlivých krajů s dopravci, a to jak autobusové tak železniční dopravy. 

V příštím roce budou jednotlivé kraje uzavírat smlouvy s dopravci veřejné hromadné dopravy na dalších 10 let. Je tedy nezbytné, aby meziměstská autobusová a železniční doprava byla dostupná i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Delegáti také projednali a schválili dokument „Transformace posuzování nároku na nepojistné dávky“

NRZP ČR bude předkládat vládě tento dokument jako východisko k řešení současné situace, kdy Lékařská posudková služba není schopna dodržet správní lhůty při posuzování nároků na průkazy ZTP a ZTP/P, nároků na příspěvek na péči a nároků na dávky pro osoby se zdravotním postižením. 

Jediné východisko vidíme v tom, že výše zmíněné nároky nebude posuzovat Lékařská posudková komise, ale budou posuzovány podle stanoviska praktického odborného lékaře, ergoterapeuta a sociálního pracovníka, který bude provádět sociální šetření v bydlišti klienta. Námi navrhovaný systém předpokládá poměrně rozsáhlou změnu legislativy, ale je nezbytně nutné k takové změně přistoupit. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 78 - 2017 (Stažení Nařízení vlády k EET)

Vážení přátelé,

Vláda měla na svém včerejším jednání na programu mimo jiné projednat také Nařízení vlády, které stanoví, že osoby nevidomé, které jsou OSVČ, nemusí být v systému EET. Jedná se např. o maséry, košíkáře apod. NRZP ČR společně se SONS jednaly s Ministerstvem financí, aby právě tito nevidomí drobní živnostníci byli vyňati ze systému EET, protože řada z nich není schopna obsluhovat elektronická zařízení, které systém EET vyžaduje. Návrh nařízení vlády projednával i Vládní výbor pro zdravotně postižení občany a měli jsme dojem, že nic nestojí v cestě k jeho schválení. 

Vláda však návrh nařízení odložila, a protože příští týden nemá jednání a jednání vlády po volbách může být problematické, obáváme se, že věc, kterou jsme v létě jasně dojednali, bude ještě komplikovaná. Nařízení vlády se týká asi 2000 živnostníků a pro EET je to zcela nevýznamné. Škoda, doufejme, že se to ještě nějak stihne. 

NRZP ČR bude schválení výše zmíněného Nařízení vlády sledovat, abychom celou věc prosadili.

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz
 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel