Aktuality

Informace č.: 88 - 2018 (Zvýšení příspěvku na péči)

Vážení přátelé,

v úterý 13. 11. 2018 Poslanecká sněmovna projednávala ve druhém čtení senátní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 160. Diskuse k tomuto návrhu byla poměrně velká a řada poslankyň a poslanců přednesla pozměňovací návrhy. Celkem je podáno 16 pozměňovacích návrhů, ale je to tak, že některé návrhy jsou zdvojené, nebo jsou prakticky totožné. Tudíž návrhů k hlasování je podstatně méně. Většina členů Poslanecké sněmovny se shoduje v tom, že je nutné zvýšit příspěvek na péči ve IV. i ve III. stupni. 

Pozměňovací návrhy naleznete na odkaze: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=160&O=8 

Vážení přátelé, nelze přesně odhadnout, kdy bude Poslanecká sněmovna hlasovat o pozměňovacích návrzích a o zákonu, jako takovém. Je velmi pravděpodobné, že Poslanecká sněmovna bude ve třetím čtení hlasovat až na své další schůzi v prosinci 2018. Dovolujeme si Vás požádat, abyste si prostudovali pozměňovací návrhy a podpořili především ty, které zvyšují příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200,- korun a současně zvyšují příspěvek na péči ve III. stupni o 4000,- korun. NRZP ČR se bude snažit ovlivnit poslankyně a poslance tak, aby hlasovali o návrzích, které jsou tohoto charakteru, ale Vaše podpora by byla velmi cenná. Věříme, že nakonec vše dobře dopadne, a to i s Vaší pomocí. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 87 - 2018 (Výjimky z EET a poukázky v Senátu)

Vážení přátelé,

v pondělí 5. 11. 2018 jsem opět jednal s paní ministryní financí Alenou Schillerovou o výjimce z elektronické evidence tržeb, která byla přiznána držitelům průkazu ZTP/P, kteří mají drobné podnikání a z důvodů praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty nemohou obsluhovat zařízení EET, a to v rámci první a druhé vlny. Do konce roku 2018 tuto výjimku ošetřuje Nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. 

Jak víte, Ústavní soud rozhodl o zrušení tohoto nařízení, protože je nezbytné, aby výjimky byly součástí zákona. Paní ministryně mi opět potvrdila, že problém není se třetí a čtvrtou vlnou EET, protože až budou realizovány, tak zároveň vejde v účinnost zákon upravující výjimky pro výše uvedené osoby. Dnes je již jisté, že novela zákona o EET, která je v Poslanecké sněmovně, a která zahrnuje výjimky pro všechny fáze náběhu EET, nebude do konce roku schválena. Tím vzniká problém s Nařízením vlády, které 31. 12. 2018 pozbývá svojí platnosti a do doby přijetí již zmíněné novely zákona není možné ošetřit výjimku pro držitele průkazu ZTP/P, kteří podnikají a jsou prakticky nevidomí anebo hluchoslepí. 

Paní ministryně mi opakovaně sdělila, že ona opravdu nemůže ve své kompetenci nijak ovlivnit Finanční úřady, jak se budou chovat v období po 1. 1. 2019, kdy skončí platnost Nařízení vlády o výjimce a než začne platit novela zákona o EET. 

Vážení přátelé, v úterý 6. 11. 2018 projednával Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o poslanecký návrh paní poslankyně Jany Pastuchové a dalších, který částečně upravuje výjimky pro určité osoby z výplaty dávek hmotné nouze v poukázkách. Pan senátor Lumír Kantor přednesl návrh, aby do výčtu těchto osob, které nebudou nuceny odebírat poukázky, pokud jsou jim vypláceny dávky hmotné nouze, byly zahrnuty i osoby pečující, které pečují o osoby ve II. – IV. stupni míry závislosti. Výbor tento návrh, který byl iniciován NRZP ČR, těsnou většinou přijal. Nyní záleží na tom, zda tento návrh schválí také Senát, který by měl návrh zákona projednávat v polovině měsíce listopadu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 

Informace č.: 86 - 2018 (Ceny Mosty za rok 2018)

Vážení přátelé, 

jak víte, tak NRZP ČR podporuje aktivity druhých, přispívající ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v České republice. Z tohoto důvodu od roku 2003 pravidelně vyhlašujeme a udělujeme ceny MOSTY za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto osob. Na cenu bylo od té doby navrženo bezmála tisíc projektů, počinů nebo osobností, z nichž více jak dvě stě padesát převzalo ocenění. 

Za rok 2018 bude ocenění uděleno ve čtyřech kategoriích:

1.            cena pro instituci veřejné správy,

2.            nestátní subjekt,

3.            osobnost hnutí osob se zdravotním postižením,

4.            zvláštní cena.

 

Vážení přátelé, prosíme Vás, abyste navrhli a nominovali na cenu MOSTY 2018 aktivity, projekt či osobnost z Vašeho okolí. Návrh na udělení ceny se podává na předepsaném formuláři, který naleznete společně se soutěžním řádem ceny v odkaze pod textem. 

Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, nebo elektronicky na emailovou adresu . Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2018. Výsledky ceny MOSTY 2018 budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny příští rok v březnu v Třebíči. Podrobnosti o akci naleznete v časopisu MOSTY a na stránkách www.nrzp.cz

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel