Aktuality

Informace č.: 59 - 2018 (Výklad novely zákoníku práce ve věci rent)

Vážení přátelé,

dne 19. 7. 2018 schválil Senát návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zákon, který iniciovala NRZP ČR a týká se vyplácení náhrad za ztrátu na výdělku po ztrátě zaměstnání z důvodu nemoci z povolání nebo pracovního úrazu, a to v souvislosti s neustálým zvyšováním minimální mzdy. Tato novela brzo vstoupí v účinnost, a jak jsme nyní zjistili, tak přijaté znění umožňuje více méně dvojí výklad, a to v systému započítávání minimální mzdy příjemců rent, pokud jsou na Úřadu práce evidováni jako uchazeči o zaměstnání. 

Často se dotazujete na postup ode dne účinnosti uvedené novely, a to u osob, kterým již náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (renta) byla stanovena a vyplácena před účinností výše uvedené novely. Základní problém spočívá v rozdílném přístupu pojišťoven, které náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (rentu) vyplácejí. Zatímco Kooperativa pojišťovna, a.s. vychází při stanovení náhrady z výše minimálním mzdy platné v době první evidence uchazeče o zaměstnání na ÚP, což plně odpovídá navrhované novele zákona, Česká pojišťovna a.s. vychází z aktuální výše minimální mzdy, což vede k trvalému snižování částky odškodňující pracovní úraz. 

Vzhledem k závažnosti problému a možným ekonomickým dopadům na některé osoby jsme požádali o konzultaci legislativu Senátu a Poslanecké sněmovny, případně výklad, jaké datum bude rozhodující pro stanovení výše minimální mzdy. Z textu ustanovení § 271b odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. ve spojení s přechodným ustanovením uvedené novely se zdá být evidentní výklad, že rozhodujícím datem je první evidence v seznamu uchazečů o zaměstnání na ÚP. Uvedenou konzultaci považujeme za nezbytnou proto, abychom případným nesprávným výkladem neuvedli příjemce rent v omyl. 

Vážení přátelé, do doby, než obdržíme stanovisko obou legislativních odborů k uvedenému problému, nebudeme zatím dávat žádné stanovisko, protože je nutné, aby výklad ustanovení byl sjednocen a aplikován jednotně. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 58 - 2018 (Metrostav Handy cyklo maraton)

foto asekol

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že se již tradičně touto dobou koná Handy cyklo maraton. Hlavním partnerem letošního roku je Metrostav. Metrostav Handy cyklo maraton je unikátní nejen svou extrémní délkou 2222 km, protože se jedná o nejdelší cyklistickou akci v Česku, ale je unikátní také svým otevřeným pojetím. Slovo „Handy“ v názvu naznačuje, že tento závod je otevřen všem bez rozdílu. V základních kategoriích musí být tým postaven tak, že součástí družstva cyklistů je minimálně jeden člověk s jakýmkoli druhem zdravotního postižení – je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P. Letos se koná již 6. ročník. Smyslem projektu je ukázat, že lidé se zdravotním postižením mohou s lidmi bez postižení fungovat jako jeden tým, a že sport je otevřen všem, kdo mají chuť sportovat. Závodu se účastní osmičlenné nebo čtyřčlenné týmy a jeden z členů družstva musí být cyklista s určitým druhem postižení a každý člen týmu musí ujet minimálně 100 kilometrů. 

Metrostav Handy cyklo maraton je pětidenní maraton, který trvá přesně 111 hodin a jede se napříč Českou republikou a malý kousek také po Rakousku. Termín akce je od 31. 7. 2018 do 4. 8. 2018. Start závodu se uskuteční ve 12 hodin v Hellichově ulici v Praze 1 a cíl závodu je v sobotu 4. srpna 2018 na Kampě v Praze 1. 

Vážení přátelé, přijďte v úterý 31. 7. 2018 ve 12:00 hodin do Hellichovky v Praze a podpořte týmy ASEKOLu na startu závodu Handy cyklo maraton! Účastníci etapového závodu na kolech musí v časovém limitu 111hodin ujet trať dlouhou 2222 km. Jednotlivé týmy jsou postaveny tak, aby jejich součástí byl alespoň jeden člověk s jakýmkoli druhem postižení. Společnost ASEKOL sestavila pro tentokrát dokonce dva týmy, které jedou na podporu sledge hokejistů: brankáře Jana Matouška a Zdeňka Šafránka, kapitána české sledge hokejové reprezentace. 

NRZP ČR podporuje týmy Asekolu. Tato společnost zajišťuje sběr vyřazených elektrospotřebičů a NRZP ČR s Asekolem spolupracuje již řadu let. Nasbírané staré elektrospotřebiče jsou distribuovány do chráněných dílen, kde osoby se zdravotním postižením z nich získávají cenné suroviny. Asekol dlouhodobě zajišťuje práci pro několik zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením a zároveň významně podporuje i činnost NRZP ČR. 

Při Handy cyklo maratonu nejde o závod v pravém slova smyslu, jde hlavně o radost ze sportu, z nezapomenutelných chvil s kamarády…sport je pro všechny. Přidejte se i Vy k této skvělé myšlence. Jakmile bude závod odstartován, budete moci na www.cestazasnem.cz, případně na facebooku této akce, podpořit jednotlivé týmy. Budeme rádi, když podpoříte týmy Asekolu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č. 57 - 2018 (Připomínky k novele zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem naleznete novelu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2018, v návaznosti na usnesení vlády č. 377 ze dne 13. června 2018, kterým bylo uloženo zabezpečit realizaci 1. etapy elektronické neschopenky v oblasti nemocenského pojištění.

 

Návrh zákona se týká problematiky provádění nemocenského pojištění a obsahuje v sobě tři hlavní opatření:

•           zavedení povinné elektronické formy hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a skončení dočasné pracovní neschopnosti,

•           změna podmínek, za kterých může ošetřující lékař rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti i přede dnem, kdy ji zjistil,

•           zkrácení lhůty pro oznamování nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění.

 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste Vaše případné pozměňovací návrhy poslali nejpozději do pátku 27. 7. 2018 na adresu .

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel