Informace č.: 33 - 2013

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám pozvánku na seminář v Poslanecké sněmovně s tématem „Postavení osob se zdravotním postižením po sociální reformě“. 

Smyslem semináře je diskutovat dopady nového hodnocení míry závislosti a nového hodnocení nároku na průkazy OZP a na dávky spojené s mobilitou. Současný systém, kdy při žádosti o příspěvek na péči se hodnotí tzv. deset životních situací se ukazuje jako nefunkční. Nový způsob posuzování vede ke snižování stupňů závislosti u osob, které jsou závislé na pomoci. Obdobně se ukazuje, že způsob hodnocení nároku na průkazy TP, ZTP a ZTP/P a nároku na příspěvek na mobilitu, na zvláštní kompenzační pomůcku a další příspěvky, kdy tyto nároky jsou také posuzovány podle hodnocení životních situací, jsou zcela špatné a poškozují lidi se zdravotním postižením.

Paní předsedkyně poslaneckého klubu VV Kateřina Klasnová, spolu s dalšími, připravila návrh zákona, který chce navrátit posuzování příspěvku na péči a posuzování nároku na průkazy OZP zpět do stavu, který byl platný do 31. 12. 2011. 

Vážení přátelé, domníváme se, že je nutné, aby došlo ke změně legislativy, neboť současný stav je pro nás nevyhovující. Proto by bylo dobré, abyste se účastnili semináře, jehož pozvánku Vám posílám. Přítomní poslanci by měli slyšet od nás, jaké těžkosti a nespravedlnosti vznikají novým způsobem posuzování. Věřím tudíž, že 24. 4. 2013 přijedete na diskuzi o způsobu hodnocení jednotlivých nároků. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel