Informace č.: 34 - 2013

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám připomínky k návrhu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které jsme uplatnili na MPSV ČR. Chtěl bych Vám poděkovat za spolupráci, protože tentokrát přišlo poměrně dost námětů a připomínek k tomuto návrhu zákona. Sociální komise NRZP ČR všechny náměty posoudila. 

Vážení přátelé, návrh zákona obsahuje některé zásadní změny, které by se v budoucnu dotkly především občanských sdružení. MPSV ČR navrhuje, aby spolky do budoucna nemohly poskytovat sociální služby. Považujeme tuto věc za diskriminující a věříme, že tento návrh MPSV ČR nebude dále prosazovat. Podle nového občanského zákona může spolek vykonávat jakoukoliv hospodářskou činnost, pokud je to činnost vedlejší a není to hlavní činnost spolku. Druhou podmínkou spolku je, že výnos z hospodářské činnosti je vracen zpět do spolku k plnění hlavní činnosti spolku. V praxi to znamená následující. Pokud například spolek bude mít jako hlavní činnost pomoc diabetickým dětem a obhajobu jejich zájmů, tak ve vedlejší činnosti může poskytovat poradenství, osobní asistenci, homecare a podobně. Na tyto činnosti může obdržet dotace či platby z veřejných zdrojů. MPSV ČR právě usiluje, aby toto spolky nemohly dělat. Byl by to zásadní zásah do spolkového hnutí osob se zdravotním postižením, protože většina spolků, mimo svojí hlavní činnost, což je obhajoba zájmů konkrétní skupiny lidí se zdravotním postižením, velmi často zároveň poskytují různé služby - Poradenství, osobní asistenci a další služby. 

Vzhledem k tomu, že bude otevřen zákon o sociálních službách, rozhodli jsme se prosazovat i další návrhy, které nejsou předmětem návrhů MPSV ČR. Domníváme se, že je zbytečné zastavovat řízení o příspěvku na péči, pokud je osoba léčena v nemocničním zařízení, když je zřejmé, že osoba bude mít trvalé zdravotní postižení. Proto navrhujeme, aby do budoucna nebylo řízení o příspěvku zastavováno. Obdobně navrhujeme stanovit maximální délku přerušení při řízení o příspěvek na péči z důvodu posuzování zdravotního stavu, a to na 60 dní. Chceme tím zabránit neúměrně dlouhé době při vyřizování žádosti o příspěvek na péči. 

Dlouhodobě nesouhlasíme se současným způsobem posuzování podle deseti tzv. životních situací. Proto navrhujeme tento způsob posuzování zrušit a navrátit se k 32 úkonům, podle kterých byly posuzovány žádosti o příspěvek na péči před rokem 2012. Představitelé MPSV ČR nemají ujasněnou koncepci, jak změnit systém posuzování nároku na příspěvek na péči, a proto jsme se rozhodli k návratu k dřívější podobě posuzování. Domníváme se, že to je jediný způsob jak zabránit současné situaci, kdy mnoha lidem je snižován stupeň míry závislosti, nebo přímo příspěvek na péči odebírán. 

Obdobně postupujeme i v druhé části zákona, kde se novelizuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Chceme obnovit posuzování nároků na průkazy OZP podle zákonné úpravy, která zde platila do 31. 12. 2011. Nynější stav v posuzování nároků na průkazy OZP je chaotický, a jednotliví žadatelé nevědí, na základě čeho jim byla průkazka odmítnuta. Rozhodli jsme se také navrhnout obnovení příspěvku na veterinární péči a krmivo pro majitele vodicích psů, a to ve výši 800,- korun měsíčně. V Evropě je zcela standardní, že stát podporuje nějakým příspěvkem majitelé vodicích psů. Jestliže zákon přispívá na různé kompenzační pomůcky, tak je v logice věci, aby také přispíval na vodicího psa, který plní roli určité kompenzační pomůcky.

Vážení přátelé, snažil jsem se Vám okomentovat některé připomínky, které jsme vznesli k návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, abyste se v nich lépe orientovali. Budu velmi rád, když tyto naše návrhy budete podporovat, například svými dopisy na MPSV ČR. O dalším průběhu projednávání tohoto zákona Vás budu samozřejmě informovat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel