Informace č.: 39 - 2013

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám usnesení RV NRZP ČR k aktuální situaci. Toto usnesení bylo zasláno všem poslancům. Bude postupně rozesláno i na další představitele státu.

Ve středu 24. 4. 2013 se uskutečnil seminář v Poslanecké sněmovně, který uspořádala paní poslankyně Kateřina Klasnová. Tématem semináře bylo postavení osob s těžkým zdravotním postižením po sociální reformě. Seminář byl velmi úspěšný. Účastnilo se ho několik poslanců. Jednání bylo prioritně zaměřeno na návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, tisk 893. Předkladatelem návrhu zákona je paní poslankyně K. Klasnová a další poslanci a smyslem je vrátit způsob posuzování nároku na průkaz OZP a příspěvek na péči, do stavu, který zde platil do 31. 12. 2011. NRZP ČR podporuje tento návrh, ale je si vědoma toho, že možná z tohoto zákona nebude všechno schváleno. Přesto je nutné, abyste psali jednotlivým poslancům, že žádáte, aby hlasovali pro propuštění zákona do druhého čtení.

Po semináři proběhlo jednání mezi představiteli NRZP ČR a MPSV ČR. Ministerstvo je připraveno k některým změnám, které by měly být v nejbližší době. Zdá se, že dojde k oddělení posuzování nároku na průkaz OZP a nároku na příspěvek na péči. Tato změna by byla velmi vítaná, protože současné společné posuzování vede k tomu, že není přiznán příspěvek na péči nebo průkaz OZP. Ministerstvo nechce návrat ke stavu před 1. lednem 2012, ale souhlasí se změnou posuzovacích kritérií, jak u posuzování nároku na průkaz OZP, tak také nároku na příspěvek na péči. Kritéria by měla více vyhovovat všem skupinám zdravotně postižených, protože by měla být použitelná analogicky i pro ty skupiny, které se do aktuálního parametru nevejdou. Je pravděpodobné, že ministerstvo bude souhlasit s tím, aby anatomická ztráta dolní končetiny nad kolenem byla uznána za takové postižení osoby, která má nárok na přiznání průkazu ZTP a tím i na příspěvek na nákup motorového vozidla a podobně. Ministerstvo nám co nejdříve pošle kritéria pro posuzování nároku na přiznání průkazu OZP. NRZP ČR má dát jako první náměty na posuzovací kritéria pro posuzování nároku na přiznání příspěvku na péči. V této věci bude podněty shromažďovat paní Ing. Jana Hrdá, je posílali v kopii. O dalším průběhu jednání Vás budu informovat.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel