Informace č.: 49 - 2013

Vážení přátelé,

v poslední době se uskutečnilo několik důležitých jednání, o kterých bych vás rád informoval. Ve čtvrtek 23. 5. se sešel mimořádně Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, aby se zabýval problematikou lázeňství v souvislosti s ohrožením Dětské léčebny Vesna v Janských lázních. Pan ministr L. Heger nepřijal žádnou odpovědnost za současný stav lázeňství, i když je zřejmé, že české lázeňství je ohroženo především vydáním nového indikačního seznamu, který výrazným způsobem omezuje délku lázeňského pobytu, ale také dochází k restrikci některých zdravotních indikací v nároku na lázeňskou péči. To znamená, že není ohrožena jenom Dětská léčebna Vesna v Janských lázních, ale výrazně jsou v ohrožení všichni, kteří potřebují k udržení svých funkcí lázeňskou péči. Proto vás prosím, abyste se přidali k petici proti omezení kapacity lázeňské péče pro děti a uzavření komplexu Vesna. Je to vlastně petice proti omezování lázeňské péče pro osoby se zdravotním postižením. Petiční archy najdete na úvodní stránce webových stránek NRZP ČR www.nrzp.cz. Petiční archy posílejte na adresu RNDr. Hana Pánková, Ph.D., Na Tržišti 1090, 256 01 Benešov. V sobotu 1. 6. 2013 se uskuteční v Janských lázních shromáždění proti rušení léčebny a proti restrikci lázeňské péče. Budeme rádi, když se této akce zúčastníte.

Vážení přátelé, v pondělí 27. 5. 2013 se uskutečnilo jednání na MPSV ČR k návrhu věcného řešení úpravy problematiky průkazu osoby se zdravotním postižením a příspěvku na mobilitu. MPSV ČR vychází vstříc našemu požadavku, aby došlo k oddělení posuzování nároku na průkaz OZP a posuzování nároku na ostatní dávky. Navrhuje se, aby k nároku na průkaz OZP stačilo pouze posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem OSSZ. To znamená, že by se neprovádělo sociální šetření v bytech žadatelů. Současně by došlo k oddělení celé této agendy a k jejímu převedení z úřadů práce na OSSZ. Průkazy by měly obdobnou podobu, jako mají v současné době. Zcela zásadní je, že stavy odůvodňující přiznání průkazu OZP, které budou uvedeny ve vyhlášce, se v zásadě navrací do stavu před 1. 1. 2012 a jednotlivá zdravotní postižení jsou rozdělena do třech stupňů, tak jak to bylo v příloze vyhlášky č. 182/1991 Sb. Na průkaz ZTP a ZTP/P bude navázána výplata příspěvku na mobilitu. NRZP ČR uplatnila při vyjednávání řadu připomínek, ale v zásadě jsme došli ke shodě. Jediné co zůstává, jako rozpor, je skutečnost, že MPSV ČR navrhuje, aby osoby s poruchami sluchu, které jsou držitelé průkazu ZTP, neměly nárok na příspěvek na mobilitu. Tuto věc rozporujeme a věříme, že příspěvek na mobilitu zůstane i těmto osobám.

Vážení přátelé, včera 28. 5. 2013 Výbor pro sociální politiku projednával návrh senátního zákona o zrušení Karty sociálních systémů. K návrhu zákona přijal komplexní pozměňovací návrh, který Vám v příloze posílám. Tento pozměňovací návrh byl vypracován proto, aby zrušení skaret bylo bezproblémové a nezpůsobilo nějaké problémy úřadům práce a především lidem se zdravotním postižením. V rámci komplexního pozměňovacího návrhu jsou nově koncipovány průkazy OZP, kdy se předpokládá plošné vydávání dočasných průkazů do doby, než bude ve výběrovém řízení vybrán dodavatel standardního průkazu OZP. Současně pozměňovací návrh upravuje dobu platnosti dočasného průkazu OZP do 31. 12. 2015. Do té doby by již mělo být ukončeno výběrové řízení a budou vydávány standardní průkazy OZP. Předložený návrh neobsahuje zpoplatnění poštovních poukázek. Karty sociálních systémů pozbudou platnosti postupně se změnou způsobu výplaty dávek, nejpozději však koncem 6. kalendářního měsíce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. To už by měli mít všichni držitelé skarty z řad osob se zdravotním postižením vydány náhradní průkazy OZP. Všechny osoby, kterým byla vydána Karta sociálních systémů, budou obeslány do jednoho kalendářního měsíce od účinnosti zákona, aby písemně nebo osobně sdělily další způsob výplaty dávek. To znamená na svůj účet nebo poštovní poukázkou. Projednávání návrhu zákona ani pozměňovacího návrhu nebylo ve Výboru pro sociální politiku úplně jednoduché. Debatovala se otázka poplatků za poštovní poukázky a případně zachování technických účtů u České spořitelny i po zrušení Karty sociálních systémů. Naštěstí tyto návrhy neměly dostatečnou podporu poslanců. Hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu pana poslance Opálky podpořili všichni poslanci, kromě poslanců ODS. Při závěrečném hlasování o návrhu zákona se zdrželi nebo byli proti poslanci ODS a TOP 09. Vzniká tím zajímavá situace. Návrh zákona na zrušení Karty sociálních systémů totiž není zařazen na červnovou schůzi Poslanecké sněmovny. To znamená, že některý z poslanců při zahájení schůze Poslanecké sněmovny musí podat návrh na zařazení tohoto návrhu zákona, který má číslo tisku 913, k jeho zařazení na program schůze. Tady vzniká určité nebezpečí, protože dva kluby v Poslanecké sněmovně mohou vetovat zařazení nového návrhu na program schůze. Kdyby se to stalo v tomto případě, tak se tím oddálí zrušení skaret a budou nadále různé komplikace.

Vážení přátelé, dovoluji si vás tedy opět poprosit o spolupráci. Oslovte vaše poslance dopisem či osobně, aby podpořili zařazení senátního návrhu zákona na zrušení skaret, tisk 913, na schůzi Poslanecké sněmovny v měsíci červnu 2013. Pokud by Poslanecká sněmovna tento bod zařadila na svoji červnovou schůzi, tak by proběhlo druhé a třetí čtení a návrh by mohl vejít v účinnost ještě do konce pololetí.

Vážení přátelé, stačí napsat velmi jednoduchý dopis, že žádáte poslance, aby projednali tisk 913 ve druhém a třetím čtení již na červnové schůzi Poslanecké sněmovny, neboť je potřeba již skončit tuto agónii a nastavit normální situaci ve výplatách dávek a v přiznávání průkazek OZP.

Spoléhám na vaši spolupráci a přeji Vám všechno dobré. 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel