Informace č.: 51 - 2013

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám několik dokumentů, zejména však stať pana JUDr. Zdeňka Žižky o povinných vstupních a periodických lékařských prohlídkách zaměstnanců. 

V letošním roce vstoupila v účinnost nová legislativa, která ukládá všem zaměstnavatelům, tedy i občanským sdružením, aby vyžadovali vstupní lékařské prohlídky a zároveň, aby sledovali periodické zdravotní prohlídky svých zaměstnanců. Prosím, abyste si přiložené dokumenty prostudovali. Současně Vám posílám vzor lékařského posudku, který by měl každý zaměstnanec odevzdat svému zaměstnavateli. Případné nedodržení vstupních lékařských prohlídek a periodických zdravotních prohlídek je pod sankcí. To znamená, že v případě kontroly bude zaměstnavateli uložena poměrně vysoká pokuta. Proto Vám posílám tuto informaci a prosím, abyste ji nijak nepodceňovali. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel