Informace č.: 52 - 2013

Vážení přátelé,

ve dnech 25. a 26. května 2013 se v Athénách uskutečnilo Valné shromáždění Evropského fóra zdravotně postižených (EDF), kterého je NRZP ČR členem a jednání Valného shromáždění jsme se účastnili. Na tomto jednání byl přijat zásadní dokument „Prohlášení k sociálnímu rozměru Evropské měnové unie“. Toto prohlášení je směřováno k setkání představitelů členských států EU, které se má uskutečnit koncem měsíce června a má jednat o dopadech ekonomické krize na život občanů v EU. S tímto prohlášením jsem oslovil předsedu vlády Petra Nečase a ministryni Ludmilu Müllerovou, kteří se budou za ČR tohoto jednání účastnit. Uvědomuji si, že současná politická krize v ČR může mít vliv na naše zastoupení při tomto jednání. Je důležité, aby naši představitelé cítili určitý tlak veřejnosti z řad osob se zdravotním postižením. Proto Vám také posílám modelový dopis, který byste mohli poslat našim představitelům. 

Vážení přátelé, v poslední době jsme se setkali i s tím, že se šíří různé nepravdivé informace o tom jak se bude vyvíjet nová legislativa ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. Na různých seminářích jsou lidé mylně informováni, například o tom, že dojde k výrazné změně v posuzování stupně závislosti (příspěvku na péči) případně o dalších skutečnostech, které se nezakládají na pravdě. Bohužel jsme zjistili, že se tak děje i na akreditovaných seminářích. Jedním z takových seminářů je seminář „Nejnovější změny k problematice příspěvku na péči od 1. 5. 2013“, který pořádá agentura Vzdělávání.com, Ječná 357, 460 15 Liberec XV. Tento seminář stojí 1500,- korun. 

Chci Vás všechny upozornit, že žádné změny v posuzování příspěvku na péči ani v souvislosti s příspěvkem na péči od 1. května 2013 nejsou. Lektoři tohoto semináře přednášejí věci, které jsou nyní v Poslanecké sněmovně, ale je vysoce pravděpodobné (téměř jisté), že nebudou schváleny. Bohužel musím konstatovat, že jednou z lektorek je i zaměstnankyně NRZP ČR, která zde pracuje na poloviční úvazek, paní Mgr. Monika Heczková. Pokud byste dostali pozvánku na tento seminář, prosím, abyste vzali v úvahu skutečnost, že se nedovíte vlastně nic nového, že se maximálně dozvíte nějaké předpoklady, které pravděpodobně nebudou naplněny. NRZP ČR se distancuje od takového způsobu prezentování problematiky zdravotního postižení. Školit se mají pouze takové věci, které jsou jisté a nikoliv nějaké dohady a uvádět veřejnost v omyl.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR