Informace č.: 54 - 2013

Vážení přátelé,

včera krizový štáb „Zabraňme likvidaci českého lázeňství“ předal „Petici proti omezení kapacity lázeňské péče pro děti a uzavření komplexu Vesna“ předsedovi Senátu panu Milanu Štěchovi. Předání se mimo jiné účastnil také předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu pan Marcel Chládek a dále paní senátorka Milada Emmerová. Předseda Senátu pan Milan Štěch přislíbil, že petice, pod kterou bylo sebráno téměř 24 tisíc podpisů, bude základem pro veřejné slyšení Senátu, které bude zaměřeno právě na problematiku lázní. O uskutečnění veřejného slyšení Vás budu včas informovat, aby se případní zájemci mohli tohoto jednání účastnit. V současné době máme informace, že nový ředitel lázeňského komplexu v Janských lázních opět připravuje výpovědi pro zaměstnance, i když pan ministr L. Heger na demonstraci 1. 6. 2013 přislíbil, že žádní pracovníci nebudou propuštěni. Krizový štáb situaci nadále sleduje.

Vážení přátelé, 19. června 2013 se uskutečnilo vypořádání připomínek k návrhu novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tento zákon je pro nás důležitý především proto, že by se měl obnovit institut osoby zdravotně znevýhodněné a zaměstnavatelé těchto osob by měli opět pobírat podporu. NRZP ČR uplatnila k návrhu novely zákona celkem 6 připomínek. Připomínky se týkaly jednak výše příspěvku na osoby zdravotně znevýhodněné, dále agenturního zaměstnávání osob se zdravotním postižením, výše odvodů do státního rozpočtu za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a dále odpočtu za tzv. náhradní plnění při odběru výrobků a služeb subjekty, které zaměstnávají více než 50 % OZP. MPSV ČR řadu našich pozměňovacích návrhů akceptovalo. Pouze neakceptovalo zvýšení sankčního odvodu za neplnění povinného podílu při zaměstnávání OZP, a to z dosavadního 2,5 násobku průměrné mzdy na 5 ti násobek průměrné mzdy. Chtěl bych Vám všem poděkovat za Vaše připomínky k tomuto návrhu zákona, které pro nás byly inspirativní.

Vážení přátelé, současná politická situace výrazně komplikuje dokončení projednání Senátního návrhu zákona na zrušení sKaret. Zákon prošel v Poslanecké sněmovně druhým čtením a už by měl být dávno projednán ve třetím čtení. Poslanecká sněmovna však již několik dní nezasedala, a tudíž tyto návrhy zákonů jsou neustále odkládány. Máte tudíž ještě možnost psát svým poslancům, aby nepřijali návrh poslanců Zbyňka Stanjury a Lenky Kohoutové, ale aby odhlasovali návrh zákona ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který předložil pan poslanec Miroslav Opálka.

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel