Informace č.: 57 - 2013

Vážení přátelé, 

posílám Vám další informaci o aktuálním dění. Dnes, to je 17. 7. 2013 má být, po jednání Poslanecké sněmovny o jejím rozpuštění, zahájena 56. schůze. Předpokládali jsme, že na této schůzi bude ve 3. čtení schválen senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů - tisk 913. Bohužel na této schůzi, která bude zahájena až po skončení jednání o rozpuštění Poslanecké sněmovny, není tisk 913 zařazen. Zjišťoval jsem jak je to možné a dostalo se mi odpovědi, že v Poslanecké sněmovně není dohoda, která by umožnila schválit tento návrh zákona. Považuji to za velmi špatné, protože tím se může velmi komplikovat celý systém vydávání průkazů pro osoby se zdravotním postižením od nového roku. Pokud nebude v Poslanecké sněmovně schválen tento návrh zákona přibližně do 15. srpna  2013, tak hrozí velké nebezpečí, že v příštím roce vznikne velký zmatek ve způsobu vydávání průkazů osob se zdravotním postižením. NRZP ČR osloví všechny poslance dopisem, aby schválení zákona ve 3. čtení již nezdržovali a chtěl bych Vás poprosit, abyste oslovili Vaše poslance a požádali je, aby urychleně schválili návrh zákona o zrušení karet sociálních systému - tisk 913. Vím, že Vás často žádám o takovou pomoc, ale ona je velmi účinná. Čím více podnětů dostanou poslanci od občanů, tím intenzivněji se těmito problémy zabývají. Bylo by také dobré, kdybyste v dopise vyjádřili jasný názor, že trváte na zrušení sKaret, a že nesouhlasíte s jakýmsi hybridem, který má zachovat na dobrovolné bázi účty k sKartám. Každý kočkopes se ukáže v dlouhodobější perspektivě jako škodlivá věc. 

Vážení přátelé, tento týden Vláda ČR schválila navýšení minimální mzdy o 500,- Kč na 8500,-Kč. Vláda však současně rozhodla o tom, že u příjemců invalidních důchodů bude zachována minimální mzda pouze ve výši 8000,- Kč. Je to jasná diskriminace a porušení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, antidiskriminačního zákona a dalších lidsko-právních předpisů. Příští týden mám domluvenou schůzku s novým panem ministrem MPSV ČR Františkem Koníčkem. O této věci budeme nepochybně diskutovat a věřím, že se nám podaří nalézt nějaké řešení této situace. Současně bych rád s panem ministrem prodiskutoval otázku nového posuzování nároků na průkaz osoby se zdravotním postižením a řadu dalších věcí. 

Vážení přátelé, v letních měsících se koná řada sportovních akcí. Dovoluji si Vám tudíž poslat pozvánku na jednu z nich. Jedná se o první ročník cyklistického, štafetového non-stop závodu napříč Českou a Slovenskou republikou „OPEL HANDY CYKLO MARATON“. Maraton se uskuteční ve dnech 31.7. – 4.8.2013. V přiložené mapce máte vyznačenou trasu, tak abyste mohli v průjezdných bodech závodníky podpořit. 

Přeji Vám pěkné a slunečné letní dny a spoléhám na Vaší podporu.

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel