Informace č.: 60 - 2013

Vážení přátelé,

dnes 7. 8. 2013 projednával Výbor Senátu pro zdravotnictví a sociální politiku petici proti omezení kapacity lázeňské péče pro děti a uzavření komplexu Vesna v Janských Lázních.

Vzhledem k tomu, že pod petici bylo sebráno necelých 4 tisíce podpisů, nemohl Výbor přijmout usnesení, které by zavazovalo Senát, aby se touto peticí zabýval na plenárním zasedání. Přesto je výsledek projednávání velmi vstřícný. Zpravodajka Výboru paní senátorka Milada Emmerová k této petici uvedla, že ji považuje za velmi důležitou z hlediska zajištění zdravotního stavu dětí se zdravotním postižením. Sdělila, že v měsíci říjnu se uskuteční seminář v Senátu na téma české lázeňství, který by měl vyzvat příslušné kompetentní orgány, aby přijaly urychlená opatření, zabraňující likvidaci mnoha lázeňských zařízení. Členové Výboru velmi dobře reflektovali současnou situaci v českém lázeňství. Ve svém vystoupení na Výboru jsem zdůraznil, že základní problém je změna vyhlášky č. 267/2012 Sb., indikační seznam lázeňské léčebné péče. Tato vyhláška vstoupila v platnost od 1. 10. 2012. Výrazným způsobem omezuje počet dní, po které je poskytována komplexní (hrazená) lázeňská péče. Až na výjimky nepřipouští opakovanou lázeňskou péči, a je restriktivní i v přístupu k příspěvkové lázeňské péči a významně mění indikační seznam. Uvedl jsem, že pro lidi s neurosvalovým onemocněním je častá lázeňská péče nezbytná pro udržení kvality života. Z všeobecného souhlasu přítomných senátorek a senátorů byl jediný disharmonický tón vystoupení paní senátorky Daniely Filipiové. Ve svém vystoupení uvedla, že sama byla několikrát na léčení v Janských Lázních. Připadala si zde jak na dovolené, protože „prý“ měla jednu proceduru denně. Přesto bylo cítit, že většina členů Výboru vnímá problém lázeňské péče stejně jako Petiční výbor a všichni, kdo lázně potřebují k tomu, aby si potřebnou kondici udrželi co nejdéle. Velmi stručné, přesto zajímavé, bylo vystoupení senátora Zdeňka Schwarze, který uvedl, že v Německu mají spočítáno, že jedno vložené euro do lázeňství přinese efekt 5 EUR. V Německu umí počítat, my umíme pouze likvidovat.

Krizový štáb lázní, jehož členem je i NRZP ČR, vyzve předsedu vlády pana Jiřího Rusnoka a ministra zdravotnictví Martina Holcáta, aby co nejdříve změnili indikační seznam lázeňské péče, a to nejlépe tak, že bude navrácen do stavu před 1. 10. 2012. Krizový štáb je připraven vytvářet neustálý tlak tak, aby zabránil likvidaci českého lázeňství.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel