Informace č.: 62 - 2013

Vážení přátelé,

tento týden byl především ve znamení jednání o tisku Poslanecké sněmovny č. 1058, kterým se novelizuje zákon o sociálních službách a také zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Konkrétně se jedná o odložení převodu financování sociálních služeb ze státu na kraje o jeden rok a dále se upravuje nový způsob hodnocení nároku na průkaz OZP a způsobu jejich vydávání po ukončení sKaret.

V pondělí se uskutečnila velká porada u pana ministra práce a sociálních věcí Františka Koníčka, které jsem se také účastnil. Na této poradě přednesla paní poslankyně Lenka Kohoutová návrh, aby součástí tisku 1058 byla i novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Touto novelou by se navrátil institut osoby zdravotně znevýhodněné a zaměstnavatelé těchto osob by opět měli právo na určitou dotaci. Já jsem tento návrh podporoval a pan ministr prohlásil, že bude k této novele vstřícný. Už na poradě u pana ministra jsme však konstatovali, že se jedná o klasický přílepek a tím vzniká velké nebezpečí, že senátoři mohou tento návrh odmítnout anebo změnit. Tím by spadl celý zákon tzv. „pod stůl“, protože Poslanecká sněmovna už by nemohla jednat o vráceném zákonu Senátem, protože v té době již bude rozpuštěna. Po celý týden probíhaly intenzivní konzultace mezi senátory a poslanci, NRZP ČR a dalšími subjekty. Podle informací, které mám nyní k dispozici, je velmi pravděpodobné, že senátoři nebudou akceptovat přílepek, a to proto, že Ústavní soud již jednou rozhodl o nepřípustnosti přílepku k zákonům, které spolu nijak nesouvisí. Paní poslankyně L. Kohoutová slíbila, že pokud se ukáže, že senátoři nebudou akceptovat přílepek, tak svůj návrh stáhne. Přesto jsem se rozhodl dnes oslovit jednotlivé poslance, aby návrh nepodpořili, protože se domnívám, že je to příliš riziková záležitost a je nezbytné zvažovat důležitost jednotlivých norem.

Při jednání se senátory mi všichni potvrdili, že podpoří návrh zákonného opatření Senátu, které by novelizovalo zákon o zaměstnanosti a navrátilo institut osoby zdravotně znevýhodněné do našeho zákonodárství. Teď bude důležité, aby Vláda ČR takový návrh schválila a předala Senátu. Věřím, že to je věc, která je realizovatelná a odstranilo by se tím riziko, že neprojde tisk 1058.

Vážení přátelé, považoval jsem za důležité Vám tyto věci podrobně popsat. Tím, že se pravděpodobně rozpustí Poslanecká sněmovna, dostaneme se do situace, která tady nikdy nebyla, a proto je důležité být obezřetní a nedělat riskantní věci.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel