Informace č.: 70 - 2013

Vážení přátelé,

17. 9. 2013 se uskutečnilo jednání Krizového štábu lázní s ministrem zdravotnictví panem Martinem Holcátem. Krizový štáb předložil panu ministrovi naše představy o změnách indikačního seznamu. Dále bylo dohodnuto, že pro ministerstvo dodáme odborné studie k ekonomickým přínosům lázeňství, a to jak v oblasti léčby, tak i v dopadech na národní hospodářství. Ministerstvo zdravotnictví při přípravách zdravotně pojistných plánů předloží návrh zdravotním pojišťovnám, aby v jejich plánech zůstala na úhrady lázeňské péče pro rok 2014 stejná částka, která byla původně rozpočtována na rok 2013, to je 2,5 mld. korun. Dále bylo dohodnuto, že ministerstvo zdravotnictví bude apelovat na praktické lékaře a lékaře specialisty, aby psali pacientům poukazy na lázně. Dnes je to tak, že řada lékařů se obává, že poukazy jim jsou do jejich limitů a nechtějí lázně předepisovat. Ještě upozorňuji, že na příklad v Janských Lázních jsou nyní nově stanovena lůžka rehabilitační, která spadají do režimu odborného léčebného ústavu. To znamená, že tato léčba může být předepisována pacientům opakovaně. Proto ji vyžadujte. Dále bylo dohodnuto, že ministerstvo zdravotnictví navrhne Vládě ČR vyjmout Janské Lázně z privatizačního projektu. Pokud by to vláda učinila, uvolnila by se možnost finanční výpomoci těmto lázním. Jedná se totiž o státní lázně, které stát může finančně podpořit a není to porušení konkurenčního prostředí. Protože je však podán již řadu let privatizační projekt, tak tuto podporu nemůže stát činit.

Vážení přátelé, dále Vás chci informovat o tom, že na MPSV ČR se nyní projednává vyhláška, kterou se stanoví Stavy, které lze považovat za podstatné omezení pohyblivosti nebo orientace. Senát již schválil novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde se zároveň nově upravuje část zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato úprava nově stanoví způsob posuzování nároků na průkazy OZP, tak jak jsem Vám psal v minulé informaci. A právě k této úpravě zákona je nezbytné, aby byla přijata prováděcí vyhláška. NRZP ČR je toho názoru, že vyhláška by měla v zásadě kopírovat přílohu č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb. V příloze Vám posílám připomínky NRZP ČR, které jsme zaslali panu ministrovi F. Koníčkovi. Najdete tam také zdůvodnění našeho stanoviska. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel