Informace č.: 79 - 2013

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám petici za odklad účinnosti nového občanského zákoníku a dále Vám v příloze posílám dopis senátorům, abyste byli více informováni o této problematice. 

Mnoho právníků, advokátů, ale i soudců, je toho názoru, že účinnost nového občanského zákoníku by se měla odložit a neměl by vstoupit v účinnost od 1. 1. 2014. NRZP ČR je toho názoru, že nový občanský zákoník přináší řadu nových ustavení, která problematizují činnost občanských sdružení. Současně nový občanský zákoník upravuje velmi nepřehledně problematiku opatrovnictví, přičemž nový zákon o opatrovnictví ještě není dokončen a schválen. Na základě poznatků mnoha odborníků a jejich iniciativy byla vyhlášena petice za odklad účinnosti nového občanského zákoníku. 

Vážení přátelé, NRZP ČR se přihlašuje k této iniciativě. Posílám Vám vlastní petici i petiční archy a prosím Vás o její urychlené podepisování a zasílání petičních archů na adresu

Abbot Legal, advokátní kancelář, s.r.o., V Kolkovně 921/3, 110 00 Praha 1, případně na adresu NRZP ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7.

 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel