Informace č.: 83 - 2013

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám stanovisko NRZP ČR k způsobu zřízení Monitorovacího mechanismu k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením v ČR. Stanovisko je vypracováno na základě společného jednání pracovních komisí NRZP ČR pro sociální politiku a legislativu. 

Chtěl bych Vám všem, kteří jste nám poslali připomínky k tomuto materiálu, poděkovat. Tentokrát přišlo více připomínek, které se však vzácně shodovaly v tom, že navrhovaly zřízení monitorovacího mechanismu zákonem, a to novelou zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv (ombudsmanovi). Komise toto obecné přesvědčení dopracovaly o stanovisko, že by měla být zřízena zvláštní část v zákoně o ombudsmanovi, která by legislativně upravila Monitorovací mechanismus, vytvoření a složení zvláštního expertního orgánu a jeho kompetence. NRZP ČR doporučuje, aby ombudsman jmenoval svého zástupce pro monitorování Úmluvy na základě návrhu NRZP ČR. 

Vážení přátelé, dále Vám posílám připomínky k věcnému záměru zákona o veřejném opatrovnictví, úpravě některých otázek, souvisejících s podpůrnými opatřeními při narušení schopnosti zletilého právně jednat a o změně některých zákonů (opatrovnický zákon), včetně závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace, které jsme předali na Ministerstvo spravedlnosti. V této věci považujeme za zcela zásadní skutečnost, že výkon veřejného opatrovnictví není vykonáván efektivně a v dostatečné kvalitě, reprezentované specializovanými  a odborně fundovanými odborníky orgánů obcí. Jsme toho názoru, že výkon veřejného opatrovnictví byl měl být koncentrován pod specializované orgány či organizace, které by disponovaly dostatečně kvalitním personálním zajištěním. Domníváme se, že ministerstvo spravedlnosti podceňuje tuto otázku a především otázku dostatečné, ochranné a kontrolní úlohy specializovaných orgánů, které by zabránily zneužití institutu nápomoci, při rozhodování ze strany odpůrce, případně zneužití institutu zástupců z členů domácností. Z tohoto důvodu jsme předali ministerstvu spravedlnosti poměrně rozsáhlé připomínky k věcnému záměru zákona. 

Vážení přátelé, jak jsem Vás již informoval, vyhlásila NRZP ČR, tak jako v minulých letech, cenu MOSTY za rok 2013. Na webu www.nrzp.cz najdete návrh na udělení cen MOSTY za rok 2013, a to konkrétně na odkazu: http://www.nrzp.cz/projekty/cena-mosty.html

Nominaci můžete provést elektronicky a zaslat na e-mail . Počátkem prosince bude distribuováno poslední číslo našeho časopisu Mosty pro integraci, ve kterých bude vložen formulář na nominaci v listinné podobě. Nominace je potřeba poslat nejpozději do 31. 12. 2013. Předávání cen se uskuteční 20. března 2014 v hotelu Pyramida v Praze od 15 hodin. 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste se zamysleli, zda ve Vašem okolí není nějaký projekt, který pomáhá v integraci osobám se zdravotním postižením. 

Velmi přivítáme, když takové projekty budeme nominovat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel