Informace č.: 5 - 2014

Vážení přátelé, 

ve včerejší informaci č.  informaci č. 3/2014 jsem na základě omylu MPSV ČR uvedl špatné číslo prováděcí vyhlášky k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Chybně jsem uvedl vyhlášku č. 388/2011 Sb. Správné číslo vyhlášky má však být č. 388/2013 Sb., která byla vydána 28. 11. 2013 a mění právě původní vyhlášku č. 388 z roku 2011 Sb. Je to vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tuto informaci Vám píši především proto, že v příloze č. 4 této vyhlášky došlo k podstatným změnám. U všech typů průkazů OZP, to znamená průkazů TP, ZTP a ZTP/P došlo k rozšíření zdravotního postižení o neurodegenerativní postižení s pohybovou poruchou, poruchou stability, slabostí dvou končetin, s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů, případně u průkazu ZTP/P byl seznam dále rozšířen také o psychická postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízko funkčního typu autismu a o neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy. 

Posílám Vám pouze tuto upřesňující informaci. Znění přílohy k vyhlášce si můžete najít na internetu. 

Přeji Vám všechno dobré 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel