Informace č.: 6 - 2014

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám připomínky NRZP ČR k tezím právní úpravy koordinace rehabilitace osob se zdravotním postižením, které jsem dnes odeslal panu ministrovi Františkovi Koníčkovi. Teze projednala sociální komise NRZP ČR dne 14. 1. 2014. Jednání komise se jako host účastnila paní docentka Olga Švestková, přednostka Rehabilitační kliniky na Albertově a dále pan profesor Jan Pfeiffer.

Tento materiál jsem Vám poslal k připomínkování minulý týden. Děkuji všem, kteří nám poslali svoje připomínky. Bohužel část připomínek se týkala příliš detailních záležitostí, které teze právní úpravy koordinace rehabilitace nemohou obsahovat. Proto se omlouvám těm, kteří svoje připomínky v materiálu NRZP ČR nenajdou.

Zákon o koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením by měl být tzv. střechovým zákonem, který by nastavil základní mechanismy fungování systému. Tento zákon bude nepochybně doprovázet ještě prováděcí norma a několik vyhlášek. Proto nemělo smysl zapracovávat Vaše jednotlivé připomínky, které se týkaly detailních záležitostí koordinace rehabilitace. Nyní záleží na tom, jak nové vedení MPSV ČR zaujme stanovisko k přípravě tohoto zákona. NRZP ČR bude usilovat, aby se dále na přípravě zákona o koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením pracovalo. O postoji MPSV ČR Vás samozřejmě budu informovat.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel