Informace č.: 7 - 2014

Vážení přátelé,

od 1. 1. 2014 je již účinný nový občanský zákoník, který se dotýká i činnosti občanských sdružení – dnes spolků. Dokument z MPSV ČR je zcela jasný a asi jej již znáte. Nemusíte se obávat, že transformací na spolek budete diskriminováni při žádostech o dotaci na poskytování sociálních služeb. V dalším dokumentu paní doktorka Deverová zcela laicky popisuje, co je důležité pro občanská sdružení, aby naplnila literu nového občanského zákoníku. Nyní akutně není v zásadě potřeba dělat nic. Do konce roku 2017 je nezbytné provést registraci občanského sdružení již s novým názvem, tedy s dovětkem zapsaný spolek, z.s. Spolky se registrují u Rejstříkového soudu, který je u každého Krajského soudu. Vzhledem k tomu, že na tuto registraci je ještě spousty času, budu dále upřesňovat všechny informace tak, abyste měli dostatek prostoru pro nezbytné kroky k registraci.

Velmi důležitá část, o které se paní doktorka Deverová zmiňuje, je ustanovení § 156 nového občanského zákoníku, že kolektivní orgán se může usnášet pouze za přítomnosti více než poloviny svých členů. Řada občanských sdružení, včetně NRZP ČR, mají ustanovení o tom, že usnášeníschopné jsou při přítomnosti jedné třetiny svých členů. Způsob tohoto rozhodování budou muset všechny spolky ještě před registrací upravit, protože by nebyly registrovány z důvodu nesouladu stanov se zákonem. Toto ustanovení bude pravděpodobně přinášet obtíže, ale nic se s tím nedá dělat.

Věřím, že informace, které Vám posílám, Vám pomohou v řešení situace Vašeho občanského sdružení při jeho aplikaci.

Vážení přátelé, minulý týden se uskutečnilo již dříve avízované jednání zástupců NRZP ČR a ČD. České dráhy předvedly nový objednávkový systém a předvedly praktickou ukázku funkčnosti systému. NRZP ČR kritizovala především chování zaměstnanců ČD. ČD oponovaly, že je potřeba řešit konkrétní případy. Problém lhůt pro objednávky přepravy pro OZP zůstává. ČD argumentačně doložily, že nejsou schopny ve všech případech dodržet lhůtu 48 hodin pro přistavení vagónu pro OZP. ČD připravily seznam problémových vlaků, který bude ještě ze strany NRZP ČR prověřen. NRZP ČR navrhla ČD, že na svých webových stránkách zřídí proklik na stránky Českých drah, přímo do objednávek přepravy.

NRZP ČR důrazně na jednání konstatovala, že modernizace 64 vozů, tzv. Bbdgmee, v některých ohledech neodpovídá normám TSI. Tyto vozy jsou pro osoby na elektrickém vozíku a pro rodiče s kočárky ve většině případů nepoužitelné. Malé WC, malé kupé a podobně. Problémem jsou i nebezpečně řešené plošiny. NRZP ČR připomínky k těmto vozům uvedla již v srpnu a říjnu 2013. Některé úpravy byly provedeny, ale ty zásadní nikoliv. 30. ledna nebo 7. února 2014 bude provedena zkouška využitelnosti těchto vozů pro vozíčkáře.

NRZP ČR dále projednala s ČD zavedení euroklíčů a eurozámků na elektrických schodišťových plošinách na ČD a na dalších zařízeních drah. NRZP ČR také doporučila, aby ČD podpořily zaměstnávání OZP, například tím, že zohlední při veřejných zakázkách firmy, které zaměstnávají OZP. Zákon o veřejných zakázkách umožňuje určitým způsobem tyto firmy ve výběrových řízeních zvýhodnit.

Přeji Vám všechno dobré

 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel