Informace č.: 8 - 2014

Vážení přátelé,

přeposílám Vám reakci pana Mgr. Šimůnka ve věci Informace č. 7 – 2014. Materiál paní JUDr. Deverové jsem nijak neupravoval, pouze jsem z něj uvedl, podle mého, důležité informace.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Tel:  266 753 421
mob: 736 601 561

--------------------------------------------------------------------------------

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Partyzánská 7
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ:  708 564 78
www. nrzp.cz

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR děkuje za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,  Úřadu Vlády ČR, Magistrátu hl.m.Prahy a spolupracujícím partnerům.

 

 

Dobrý den,

reaguji na včera zaslané informace k novému vymezení spolku. Vámi prezentované informace, převzaté od advokátky JUDr. Deverové, jsou nepravdivé a matoucí. Uvádíte, že dle ustanovení § 156 nového občanského zákoníku se může kolektivní orgán usnášet pouze za přítomnosti více než poloviny svých členů.

Dle § 156 odst. 1 NOZ platí, že „je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.“

Jedná se o obecné ustanovení NOZ ve věci orgánů právnických osob. V rámci zákonné úpravy spolků pojednává o této věci speciálně § 252 odst. 1 NOZ, kde se konstatuje, že „členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.“

Dle § 247 odst. 3 NOZ se ale ustanovení §§ 248 až 257 NOZ na členskou schůzi použijí jen tehdy, pokud stanovy neurčí něco jiného.

Z výše uvedeného plyne, že stávající ustanovení stanov občanských sdružení, které pojednávají o kvóru pro usnášeníschopnost nejvyšších orgánů sdružení, zůstávají nadále v platnosti a nic se nemění.

Prosím, abyste Vaši včerejší zavádějící informaci co nejdříve uvedli na pravou míru.

Mgr. Michal Šimůnek

předseda Společnosti C-M-T

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel