Informace č.: 9 - 2014

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám novelu zákona č. 435/2004 Sb., kterou se mění zákon o zaměstnanosti. Zákon je nyní v prvním čtení Poslanecké sněmovny jako tisk č. 84. Z našeho pohledu je tento zákon důležitý, protože se v něm napravují některé chyby, které byly učiněny v rámci tzv. Drábkovy reformy. Novela nově upravuje oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením, poskytování příspěvku na podporu jejich zaměstnávání na chráněných pracovních místech a plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Konkrétně novela ruší zákaz pro agentury práce přidělovat zaměstnance, kteří jsou osobami se zdravotním postižením k výkonu práce k jinému uživateli. Bohužel však se nepodařilo zatím do novely včlenit, aby tyto agentury měly nárok na příspěvek jako zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců na chráněných pracovištích.

Novela nově obnovuje statut osoby zdravotně znevýhodněné. Tyto osoby budou opět posuzovány posudkovými lékaři. Finanční příspěvek na chráněné pracovní místo u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním, bude v maximální výši 4000,- Kč měsíčně. Na chráněné pracovní místo obsazené osobou zdravotně znevýhodněnou nebude poskytován příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech, nebudou moci využít ani zvýšení příspěvku podle § 78 zákona o zaměstnanosti na zvýšené režijní náklady. NRZP ČR bude prosazovat, aby Poslanecká sněmovna navýšila částku 4000,- korun, která by měla být podle dikce zákona vyplácena na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných (§78), navýšení této částky na maximálně 8000,- korun měsíčně. Tato částka byla již v předchozí úpravě institutu osoby zdravotně znevýhodněné, která platila před 1. 1. 2013, kdy vstoupila v účinnost reforma pana Drábka. Nevidíme důvod, proč by tato částka měla být snížena o 50 %.

Vážení přátelé, Poslanecká sněmovna bude projednávat novelu zákona o zaměstnanosti v prvním čtení na svojí schůzi, která začíná v úterý 4. 2. 2014. Po prvním čtení bude prostor pro pozměňovací návrhy, které bude projednávat Výbor pro sociální politiku pravděpodobně v měsíci březnu. Velmi bych přivítal, kdybyste oslovili vaše poslance a snažili se je přesvědčit, jak je důležité udržet zaměstnání pro osoby zdravotně znevýhodněné, a proto je dobré, aby podpora zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných byla zachována ve stejné výši jako před reformou pana Drábka, to je ve výši 8000,- korun. Pokud tyto osoby pracují, nežádají o sociální dávky, naopak ještě platí zdravotní a sociální pojištění. Z tohoto důvodu považujeme za důležité zachovat výši podpory.

Vážení přátelé, pokud budete mít další pozměňovací návrhy k uvedenému zákonu, prosím, abyste mi je poslali na adresu . Pokusíme se připravit vlastní pozměňovací návrhy k projednání ve Výboru pro sociální politiku.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel