Informace č.: 10 - 2014

Vážení přátelé,

jak jsem se zmiňoval již v uplynulých informacích, v současné době probíhá intenzivní jednání s ČD o zlepšení přepravy OZP v železniční dopravě. Především, na titulní straně webových stránek www.nrzp.cz najdete objednávková formulář pro objednání přepravy po železnici. Bude to určitě pro řadu z vás pohodlnější, nežli hledat tento formulář na stránkách ČD.

Koncem minulého týdne se uskutečnilo několikeré jednání s ČD ve věci úpravy železničních vozů, určených pro přepravu OZP, neboť se ukazuje, že tyto vozy nesplňují potřebné parametry. Za účasti členů POV, NRZP ČR a dalších bylo provedeno testování tzv. vozů Bbdgmee. Při tomto testování se ukázala řada závad, které by bylo možné jednoduchými úpravami odstranit. Zároveň se prokázalo, že nájezdová plošina je prakticky na hraně nástupiště a hrozí nebezpečí pádu vozíku do kolejiště. Všechny tyto věci budou postupně dány do pořádku, tak aby se zlepšil komfort přepravovaných osob. Určitým problémem neustále zůstává nedostatek vhodných vozů pro přepravu OZP a tím i nutnost objednávat si přepravu i několik dní dopředu. Bohužel nedostatek vozů nelze odstranit okamžitě.

Řešili jsme také otázku zapůjčování zvedacích plošin pro firmu Regio Jet. Pan Jančura, jako majitel firmy uváděl, že za zapůjčení plošin chtějí ČD 7000,- korun za jednu osobu. Na základě dokumentů, které jsme viděli, je zřejmé, že pan Jančura neuváděl přesné údaje. ČD účtují firmě Regio Jet za zapůjčení plošiny bez obsluhy 3000,- korun a za zapůjčení plošiny s odborně proškolenou obsluhou 4000,- korun. Vzhledem k nutnosti udržování těchto plošin ve funkčním stavu a provádění nezbytných bezpečnostních kontrol a podobně, lze odhadnout, že cena za zapůjčení není příliš nadhodnocena. S panem Jančurou budeme dále jednat.

NRZP ČR se dohodla s ČD, že vzájemná spolupráce bude nadále probíhat a budeme řešit případné problémy v dopravě OZP. Pokud zjistíte při vaší cestě nějaký vážný problém, oznamte mi to prosím na adresu .

Vážení přátelé, nová vláda premiéra B. Sobotky již začala normálně pracovat. Jednou z prvních věcí bylo rozhodnutí o vládních návrzích zákonů, které předložila ještě vláda premiéra Rusnoka. Po konzultaci s řadou politiků se nám podařilo dosáhnout toho, že vládní návrh zákona o změně zákona o zaměstnanosti nebude stažen s Poslanecké sněmovny a bude dále projednáván. Tento zákon je důležitý především proto, že znovu navrací do legislativy institut osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ). Jednám postupně s dalšími subjekty, které zaměstnávají OZZ a společně komunikujeme s poslanci, aby zaměstnavatelé OZZ měli vhodné podmínky pro jejich zaměstnávání.

Vláda ČR stáhla novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kde v příloze jsou uvedeny spoluúčasti na úhradách za zdravotnické prostředky. Tento zákon je pro nás velmi zásadní. Stažen byl především proto, že vláda chce odstranit poplatky v lékárnách a za návštěvu lékaře. Pro nás je však také dobré, že budeme moci s ministerstvem zdravotnictví dále jednat o podobě přílohy o úhradě zdravotnických prostředků. Budeme usilovat o to, aby nedošlo k zhoršení v této oblasti.

 

Přeji Vám všechno dobré 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel