Informace č.: 11 - 2014

Vážení přátelé,

včera jsem jednal s místopředsedou vlády panem Pavlem Bělobrádkem o převodu kompetencí ve financování sociálních služeb na krajskou úroveň. Nová Vláda ČR chce, aby přímo v Prohlášení vlády byla věta o tom, že vláda převede kompetence ve financování sociálních služeb z MPSV ČR na jednotlivé kraje.

NRZP ČR je dlouhodobě proti tomuto převodu. Důvodů, které nás vedou k odmítnutí tohoto kroku je mnoho. Obáváme se podobného procesu, jako byl v Rakousku, kdy jednotlivé spolkové země si samy financovaly sociální služby v každé spolkové zemi, kde byla rozdílná úroveň sociálních služeb. Každá spolková země měla jiné priority v této oblasti. Velmi často docházelo k tomu, že lidé se zdravotním postižením se stěhovali z jedné spolkové země do druhé za lepšími sociálními službami. Obáváme se, že tento model může nastat i v ČR. Základním argumentem však pro odmítnutí převodu kompetencí ve financování sociálních služeb na krajskou úroveň je skutečnost, že je potřeba nejprve provést zásadní systémové změny ve financování sociálních služeb, které stabilizují systém a zároveň dají jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb jistotu tak, aby mohli služby dále rozvíjet. Současný systém jednoročních grantů se ukazuje jako zcela nefunkční, který brání rozvoji v této oblasti. Především ČSSD argumentuje tím, že jejich představa změny systému je například v tom, že místo jednoročních grantů budou poskytovány víceleté granty (například na 3 roky). To však není systémová změna, ale pouze oddálení problému při financování sociálních služeb.

Pan místopředseda vlády P. Bělobrádek přislíbil, že se pokusí dohodnout změnu ve vládním Prohlášení, kde by o převodu kompetencí nebyla žádná zmínka. Dnes mi sms zprávou sdělil, že ČSSD trvá na převodu těchto kompetencí. Je to velmi problematická věc, protože největšími zřizovateli sociálních služeb jsou právě kraje. Pokud budou mít plnou kompetenci nad financováním sociálních služeb, je zcela logické, že budou preferovat svoje zařízení.

Vážení přátelé, výše popsaná záležitost je pro všechny uživatele sociálních služeb věcí zásadní. V této věci budeme dále jednat a zároveň Vás žádám, abyste sami oslovovali poslance, vysvětlovali jim, že převod kompetencí ve financování sociálních služeb na krajskou úroveň od roku 2015 je krokem předčasným, který zablokuje další změny systému. NRZP ČR připraví další argumenty, které Vám pošleme. Chceme o této věci jednat s Asociací poskytovatelů sociálních služeb, s odbory a s dalšími subjekty. Budu velmi rád, když nás v této věci budete maximálně podporovat.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel