Informace č.: 15 - 2014

Vážení přátelé, 

asi většina z Vás již ví, že ve dnech 22. a 23.  května letošního roku se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Tyto volby jsou z mnoha důvodů důležité i pro nás, protože EU harmonizuje legislativní normy k prosazování inkluzívního života osob se zdravotním postižením. 

V příloze Vám posílám Prohlášení Evropského fóra zdravotně postižených (EDF) pod názvem „Klíčové priority hnutí osob se zdravotním postižením“. Chtěl bych Vás požádat, abyste s tímto prohlášením seznámili poslance ve svém městě a kraji. NRZP ČR toto prohlášení odešle všem parlamentním stranám a bude žádat o vyjádření kandidátů do Evropského parlamentu k jednotlivým bodům. Prohlášení se zabývá největšími problémy osob se zdravotním postižením v celoevropském kontextu. Již dlouho čekáme na Evropský zákon o přístupnosti, který by sjednotil přístupnost zboží a služeb na vnitřním trhu EU. Doposud nebyla přijata Evropská směrnice o přístupnosti veřejných webových stránek, což by významně pomohlo osobám, které mají smyslové postižení. Velkým problémem je přístupnost přepravních služeb a infrastruktury. 

Sami velmi dobře víte, že někteří přepravci nechtějí přepravovat OZP a neuzpůsobují  dopravní prostředky tak, aby tyto osoby mohly volně cestovat. Bohužel naše ministerstvo dopravy nenašlo nástroje jak tuto situaci změnit. Právě ze strany EU a Evropského parlamentu je možné, aby se v této oblasti mnohé změnilo. Neustále usilujeme o odstranění překážek ve volném pohybu osob se zdravotním postižením a jejich rodin. I když vznikl Evropský parkovací průkaz, tak volný pohyb OZP je limitován nejednotností v úpravě dálničních poplatků OZP, úpravě silničních předpisů, kdy na Evropský průkaz by bylo možné využívat stejných kompenzací a podobně. 

Vážení přátelé, o všech těchto věcech by měli noví poslanci Evropského parlamentu vědět a měli by je také prosazovat. V ČR budeme volit 21 poslanců Evropského parlamentu. Bude dobré, když budete sledovat programy jednotlivých politických stran a podle toho také volit. 

Přeji Vám všechno dobré.

  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel