Informace č.: 16 - 2014

Vážení přátelé,

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)se obrátil na NRZP ČR se žádostí, zda trvají důvody, na jejichž základě byla v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat službu veřejných telefonních automatů, umožňujících přístup k veřejné telefonní službě. Tuto povinnost stanoví zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. ČTÚ nás požádal o zodpovězení otázky, zda osoby se zdravotním postižením potřebují mít k dispozici veřejné telefonní automaty, a tudíž zda tuto službu má znovu uložit.

Pokud bychom tvrdili, že je potřeba zachovat činnost telefonních automatů, máme zároveň uvést argumenty, podporující tento požadavek.

Vážení přátelé, žádám Vás o informace, zda Vy osobně, nebo někdo z Vašeho okolí využíváte veřejné telefonní automaty a zda si myslíte, že by do budoucna měly být zachovány. Prosím, abyste mi zároveň poslali pár vět, odůvodňující takový případný požadavek. Je důležité, abychom měli správné informace pro toto rozhodnutí, a proto budu rád, když mi co nejvíce z Vás napíše na moji adresu . Prosím, abyste psali nejdéle do pondělka 17. 3. 2014. Pokud nebude zřejmá tato potřeba služby, tak veřejné telefonní automaty budou postupně rušeny.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel