Informace č.: 22 - 2014

Vážení přátelé,

tento týden se uskutečnila další schůzka s panem ministrem J. Dienstbierem ve věci ustavení Monitorovacího výboru Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Schůzky s panem ministrem se účastnil také vedoucí sekretariátu VVZPO pan JUDr. Pavel Ptáčník. Společně jsme informovali o jednání s veřejnou ochránkyní práv paní A. Šabatovou. Pan ministr Dienstbier je nakloněn spíše variantě ukotvení Monitorovacího výboru pod Úřadem veřejného ochránce práv. Předpokládá to však změnu zákona a především rozšíření počtu pracovníků úřadu ombudsmana a posílení jeho rozpočtu. Pan ministr Dienstbier by měl v nejbližší době tyto otázky projednat s předsedou vlády a ministrem financí. Tato jednání by měla proběhnout do poloviny dubna.

Tento týden NRZP ČR zažila významný okamžik, kdy nás navštívil ministr dopravy pan A. Prachař. Ministerstvo dopravy připravuje novou směrnici o označování dopravních cest, dopravních budov a informačních tabulí. Ministerstvo dopravy by rádo spolupracovalo na této typizační směrnici s NRZP ČR, a to proto, aby označení byla srozumitelná pro různé skupiny lidí se zdravotním postižením.

Dalšími body jednání bylo zlepšení situace v železniční dopravě, a to především průchodnosti informačního systému k objednání bezbariérových vagónů při cestování po železnici. Diskutovali jsme také problém úpravy vagónů, které mají k dispozici ČD a nevyhovují plně pro přepravu lidí na vozíku. Pan ministr potvrdil, že ministerstvo dopravy má záštitu nad projektem euroklíč a domluvili jsme se na další spolupráci v této oblasti.

V těchto dnech vrcholí jednání kolem novely zákona o zaměstnanosti. Do zákona se má opět navrátit institut OZZ. Bohužel zatím není shoda mezi jednotlivými politickými subjekty o výši podpory zaměstnavatelů, zaměstnávajících více než 50 % OZP při zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných. V pondělí se uskuteční schůzka na MPSV ČR, které se také účastním, kde by mělo padnout konečné rozhodnutí v této věci. Samozřejmě, že Vás budu informovat. 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel