Informace č.: 31 - 2014 (Návrh sociálního šetření k připomínkám)

Vážení přátelé, 

Jak jsem Vám již psal, uskutečnilo se dne 22. 4. 2014 jednání na MPSV ČR ke změnám v posuzování nároku na příspěvek na péči.

Posílám vám část Normativní instrukce vydané vůči Úřadu práce České republiky v prosinci roku 2013, týkající se sociálního šetření při řízení žádostech o nepojistné sociální dávky, spojené s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Pan doktor Radek Suda, který povede pracovní skupinu, která bude dlouhodobě řešit tento problém, k uvedenému materiálu uvádí:

 

„Koncept sociálního šetření vychází taktéž z modelu ICF vypracovaného WHO a uveřejněného v roce 2010 v manuálu s názvem Measuring Health and Disability – Manual for WHO Disability Assessement Schedule (WHODAS 2.0).

Podle uvedeného konceptu pak posuzují v rámci hodnocení aktivit denního žití ADL/IADL, obsahující jak základní funkce sebeobsluhy a péče o osobu, tak ty, které využívá během dne. Model WHO DAS 2.0 obsahuje 6 domén následovně:

1.            Kognitivní oblast – porozumění a komunikace

2.            Oblast mobility – pohyb

3.            Péče o vlastní osobu – hygiena, oblékání, jídlo, možnost zůstat sám

4.            Sociální interakce

5.            Životní aktivity – péče o domácnost, volný čas, práce, škola

6.            Participace na komunitním (společenském prostředí)

 

Sociální šetření využívané pro potřeby posouzení žádosti o příspěvek na péči, tedy stanovení stupně závislosti, vychází v kontextu českých reálií z přeskupených 6 domén WHO DAS 2.0 takto:

A)           Péče o vlastní osobu (obsahuje veškeré souvislosti s potřebami péče vč. kognitivní úrovně (orientace v prostoru a čase)

B)           Výdělečná činnost/školní povinnosti

C)           Rodinné vztahy

D)           Sociální vztahový rámec mimo rodinu

E)            Domácnost (manipulace s předměty denní potřeby, úklid apod.)

F)            Prostředí – oblast mobility, přístupnosti, bariérovosti, dostupnost služeb apod.“

 

Vážení přátelé, prosím Vás o Vaše připomínky, abychom mohli dát za NRZP ČR ucelený soubor pozměňovacích návrhů. Posílejte skutečně připomínky jen k tomuto materiálu. Vaše připomínky mi pošlete nejpozději do úterý 6. května 2014 na adresu .

 

Těším se na spolupráci a přeji vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel