Informace č.: 33 - 2014 (Úmluva OSN a výměna sKaret)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám dopis, který se týká naplňování Úmluvy OSN. Na podzim tohoto roku bude Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením na svém zasedání projednávat, na kolik Česká republika naplňuje jednotlivé články Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Základními dokumenty tohoto jednání budou Zpráva Vlády ČR a Alternativní zpráva organizací OZP v ČR, které byly Výboru odeslány v roce 2010. Vzhledem k tomu, že od této doby již uplynulo několik let, přijme pracovní skupina Výboru OSN pro práva OZP seznam nejdůležitějších témat a problémů tykajících se naplňování Úmluvy v naší republice. Z těchto témat budou také vyplývat otázky, jež budou zástupcům ČR při přezkoumání položeny. Výbor by měl zasedat ve dnech 6. – 10. října 2014.

 

Vážení přátelé, do konce srpna 2014 máme možnost zaslat Výboru OSN naše návrhy otázek, jež by seznam problémů měl obsahovat. Můžeme takto ovlivnit jednání Výboru OSN, aby zástupcům ČR položil právě ty otázky, které se z našeho pohledu nejvíce týkají nenaplňování Úmluvy. Byl bych velmi rád, kdybyste mi mohli do 15. června 2014 poslat na adresu Vaše náměty na formulaci otázek, které by měly být položeny při jednání ve Výboru OSN. NRZP ČR chce připravit soubor takovýchto otázek a odeslat je Výboru OSN.

 

Vážení přátelé, obrátilo se na nás GŘ Úřadu práce, abychom Vás seznámili s tiskovou zprávou, kterou vydalo vedení Úřadu práce v souvislosti s výměnou sKaret za průkaz OZP. Tuto tiskovou zprávu Vám v příloze posílám. O této věci jsem Vás již jednou informoval, protože 30. 4. 2014 skončila platnost sKaret. Úřad práce chce co nejdříve vyměnit všem držitelům průkazů OZP, kteří mají sKartu, za dočasný průkaz OZP. Smyslem je, aby tito lidé neměli problémy s uplatňováním kompenzací, které jim průkaz OZP umožňuje. Prosím Vás tudíž, abyste se s tiskovou zprávou důkladně seznámili a ti z Vás, kteří si dosud nevyměnili sKartu, aby tak co nejdříve učinili.

 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel