Informace č.: 34 - 2014 (připomínky NRZP ČR k sociálnímu šetření)

Vážení přátelé,

před třemi týdny jsem Vám poslal normativní instrukci MPSV ČR č. 19/2013 k sociálnímu šetření pro oblast nepojistných sociálních dávek a o sociálních pracovnících, provádějící sociální šetření. Požádal jsem Vás o připomínky, kterých jsme dostali poměrně mnoho. Připomínky za NRZP ČR zpracovala paní Ing. Jana Hrdá, která je odbornicí na sociální šetření. Snažila se zapracovat všechny Vaše náměty, i když někdy si texty trochu odporovaly. V příloze Vám posílám konečnou verzi materiálu, kterou jsme odeslali na MPSV ČR. Věřím, že jsme dokázali vystihnout smysl Vašich námětů. Koncem května letošního roku by mělo proběhnout další jednání na MPSV ČR, které by mělo dále řešit problematiku posuzování míry závislosti – nároku na příspěvek na péči. Samozřejmě, že Vás budeme informovat o průběhu jednání. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel