Informace č.: 36 - 2014 (dotazník k dopravě)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám dotazník k problematice železniční dopravy osob se zdravotním postižením. Veřejná ochránkyně práv, paní Mgr. A. Šabatová se obrátila na NRZP ČR se žádostí o distribuci tohoto dotazníku. Paní ochránkyně dostala několik podnětů v rámci rovného zacházení se zdravotně postiženými osobami v železniční dopravě a chce tuto věc prošetřit. Z dosavadního šetření se jeví, že skutečně dochází k diskriminaci osob se zdravotním postižením v železniční dopravě. Prosím Vás, abyste tento dotazník rozeslali do dalších míst a dalším osobám, aby Úřad ochránkyně mohl co nejvěrohodněji zjistit skutečný stav věci. Jedná se o všechny společnosti, které provozují drážní dopravu. Nebylo by dobré, kdybyste se zaměřili pouze na jednu společnost. 

Vážení přátelé, prosím Vás o aktivní přístup. Vyplněný dotazník odesílejte prosím na moji adresu a já Vaše podněty hromadně přepošlu ochránkyni, případně písemně na adresu NRZP ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7. Ochránkyně práv A. Šabatová nás požádala, abychom tyto podněty shromáždili nejdéle do 20 dnů. Proto Vás prosím, abyste je poslali co nejdříve, nejdéle do středy 4. června 2014. 

Předem Vám děkuji za vaši aktivitu, která může vést ke zlepšení situace v železniční dopravě. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel