Informace č.: 37 - 2014 (zákon o sociálních službách + dotazník o dopravě)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento návrh zákona je zaměřen pouze na změnu financování sociálních služeb v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na kraje. Návrh současně nově definuje Krajské střednědobé plány a síťování sociálních služeb a plán rozvoje sociálních služeb. Současně definuje plány rozvoje sociálních služeb v obcích. Vrací výkon inspekcí poskytování sociálních služeb z Úřadu práce zpět na Krajské úřady. Návrh novely zákona vůbec neřeší nějakou změnu v posuzování míry závislosti a tím výši příspěvku na péči. Usilovali jsme o to, aby došlo k nějaké úpravě zákona v souvislosti s problematickou úpravou deseti základních životních potřeb, ale nebylo možné v tak krátkém čase tuto změnu do zákona připravit. Prosím Vás o Vaše připomínky k návrhu zákona do 31. 5. 2014. Připomínky zasílejte na moji adresu

Vážení přátelé, včera jsem Vám zaslal dotazník k problematice železniční dopravy osob se zdravotním postižením a požádal jsem Vás o spolupráci při jeho distribuci a vyplňování. Dostal jsem již několik vyplněných dotazníků. Bohužel se domnívám, že nedošlo k správnému pochopení jeho smyslu. Dotazník má být podkladem pro diskriminaci osob se zdravotním postižením při přepravě na železnici. Je specificky zaměřen na konkrétní bariéry, které brání osobám se zdravotním postižením normálním způsobem využívat přepravu v železniční dopravě. Tím se míní především bariéry, které neumožňují nástup do vozu či objednání přepravy, chování pracovníků železniční dopravy při nakládání osob na invalidních vozících, používání nájezdových ramp a zdvihacích plošin a podobně. Doposud NRZP ČR dostala vyplněné dotazníky, kde osoby uváděly, že je ve vlacích horko či zima, vydýchaný vzduch a podobně. To není smyslem tohoto dotazníku. V otázce č. 2 „v čem vás vaše zdravotní postižení vlakem omezuje a jak“ je nezbytné popsat přesně, jak Vaše zdravotní postižení Vám neumožňuje například nástup do vlaku, k použití WC, orientace prostoru, komunikace s průvodčím a podobně. Bylo by dobré také uvést konkrétní časové údaje kdy, a jak došlo například k odmítnutí přistavení zdvihací plošiny či odmítnutí přepravy z důvodu nedostatku plošin, personálu a podobně. Prosím Vás proto, abyste věnovali vyplňování dotazníku větší pozornost, a aby šetření mohlo vést k nápravě. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel