Informace č.: 39 - 2014 (Monitoring Úmluvy + připomínky k novele vyhlášky 388/2011 Sb.)

Vážení přátelé,

ve čtvrtek se uskutečnilo další jednání pracovní skupiny pro přípravu monitorovacího mechanismu Monitoringu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Práce byla zakončena souhlasem všech subjektů nad změnou zákona o veřejném ochránci práv. Tato změna zákona by měla určit vytvoření poradního orgánu na monitoring Úmluvy. Tento orgán by se zabýval oblastí podporování a naplňování práv osob se zdravotním postižením, prováděním výzkumu, zveřejňováním zpráv a vydáváním doporučení k otázkám, souvisejícím s naplňováním Úmluvy OSN o právech OZP. Vlastní složení poradního orgánu určí jeho statut. Zákon o veřejném ochránci stanoví, že členy poradního orgánu jsou osoby se zdravotním postižením a osoby hájící zájmy OZP.

Vážení přátelé, jsem přesvědčen o tom, že se podařilo dosáhnout dobrého kompromisu, na kterém se shodly jak přítomné organizace zdravotně postižených, MPSV ČR, Úřad vlády ČR a Úřad veřejného ochránce práv. 

Vážení přátelé, ve čtvrtek proběhlo připomínkové řízení k návrhu vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek OZP. NRZP ČR především upozornila, že nové průkazy OZP by měly mít jednotlivé stupně vyznačeny reliéfním způsobem, tak aby byly čitelné pro osoby nevidomé a hluchoslepé. Tato připomínka byla MPSV ČR akceptována. Současně jsme navrhli rozšířit přílohu č. 1 uvedené vyhlášky tak, aby bylo možné z příspěvku na nákup bezbariérové úpravy bytu uhradit také sanitární zařízení, přizpůsobení koupelny a záchodu. Dále jsme navrhli rozšíření této přílohy o další bezbariérové úpravy bydlení, a to například o přístup k domu, garáži, výtahu, balkónu a podobně. Tyto naše návrhy nebyly akceptovány. Nebyly také akceptovány naše návrhy na rozšíření přílohy č. 1 o další pomůcky, které by bylo možné získat z příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcku. Jedná se například o tříkolový či čtyřkolový elektrický vozík, léčebný přístroj pro aktivní a pasivní pohybovou léčbu (motomed), elektronické zařízení pro hlasové či oční ovládání elektronických přístrojů v domácnosti, elektronický bidet a další. Bohužel tyto naše připomínky nebyly akceptovány. MPSV ČR však na vypořádání připomínek uvedlo, že připomínky považuje za důležité a relevantní, a že budeme o nich nadále jednat.

 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel