Informace č.:45 - 2014 (článek o dětech s vývojovými vadami)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám článek JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc., který byl zveřejněn v časopise zdravotnického práva a bioetiky, který vydává Ústav státu a práva AV ČR. Článek je zaměřen na právní a etické problémy, spojené s narozením těžce malformovaného jedince. Přeloženo do češtiny, jedná se o dítě, které se narodí s těžkými vývojovými vadami. 

Je nepochybné, že etice tohoto problému se věnuje řada odborníků na filozofii, etiku a právo. A je také nepochybné, že problém takto narozených dětí je vážným společenským tématem, které se řeší již po mnoho let. Pan JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., se v článku však dopustil řady vážných pochybení, která jsou nepochybně pro komunitu lidí se zdravotním postižením, ale i jejich rodiče a příbuzné, nepřijatelné. Především je nepřijatelná terminologie celého článku. Nazývat děti s vážnými vrozenými vadami za „zrůdy“ je terminologie hlubokého středověku a ne dnešní moderní doby. Zcela nepřijatelné je vůbec uvažovat o tom, že by lékaři mohli ukončit život takové bytosti bez souhlasu rodičů, dle svého uvážení a nebyli by za tento čin trestně odpovědní. Takovéto úvahy jsou úvahy nacistického uvažování a z lékařů by se pak stali následovníci doktora Mengeleho. 

Vážení přátelé, v příloze Vám současně posílám dopis, kterým jsem hned oslovil rektora Univerzity v Hradci Králové a požádal jsem jej o reakci na článek JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc. Zjistili jsme, že pisatel článku je současně členem Vědecké rady MPSV ČR. Vyzval jsem tudíž ministryni MPSV ČR, paní M. Marksovou, aby zvážila setrvání pana doktora v této funkci. Paní ministryně reagovala velmi rychle s tím, že učiní kroky k tomu, aby pan doktor již nebyl členem Vědecké rady. 

Vážení přátelé, pokud Vás článek také pobuřuje, není problém, abyste to dali vědět rektorovi Univerzity v Hradci Králové nebo paní ministryni. Na elektronických sítích již vzniká iniciativa, která požaduje, aby pan JUDr. Miroslav Mitlöhner nebyl členem akademické obce na Univerzitě v Hradci Králové. Nemám rád, když se vytváří nějaký davový tlak na odstoupení jednotlivců z některých funkcí. Domnívám se však, že v tomto případě je takováto věc na místě. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel