Informace č.: 47 - 2014 (návrh nařízení vlády - minimální mzda)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Asi víte z médií, že vláda se rozhodla zvýšit minimální mzdu z 8500,- korun na 9000,- korun měsíčně. Bohužel, připravené nařízení vlády nezvyšuje minimální mzdu u příjemců invalidních důchodů, a to u všech stupňů. NRZP ČR považuje toto rozhodnutí za nepřijatelné. V důvodové zprávě se uvádí, že rozhodnutí o nezvýšení minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů je na základě dohody, která byla uzavřena 30. července 2013 mezi zástupci NRZP ČR a Odborových organizací, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Asociací zaměstnavatelů zdravotně postiženích, MPSV ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Je pravda, že v polovině loňského roku, kdy byla ustavena vláda premiéra Rusnoka, došlo k dohodě, že nebude zvýšena minimální mzda u příjemců invalidních důchodů pro připravované zvýšení minimální mzdy v roce 2013, kdy se zvyšovala minimální mzda z 8000,- korun na 8500,- korun. Byla to výjimečná situace, a již tehdy jsme jasně prohlásili, že se jedná o mimořádnou toleranci, která dále nebude již použita. Je proto s podivem, že MPSV ČR přichází s návrhem nařízení, kde prohlubuje rozdíl mezi minimální mzdou pracovníků a minimální mzdou příjemců invalidních důchodů. Zaměstnavatelé zaměstnávající osoby se zdravotním postižením pořád prosazují, aby nerostla minimální mzda u příjemců invalidních důchodů. Argumentují tím, že pokud dojde ke zvýšení minimální mzdy, budou nuceni propouštět zaměstnance se zdravotním postižením. Myslím si, že tato úvaha není pravdivá. K 1. 1. 2013 došlo ke srovnání minimální mzdy u všech kategorií, včetně příjemců invalidních důchodů, a to na 8000,- korun. MPSV ČR tehdy na nátlak NRZP ČR upravilo nařízení vlády tak, že vypustilo diskriminující opatření, které snižovalo minimální mzdu u příjemců invalidních důchodů. Naše argumentace tehdy byla zcela jasná. Opírali jsme se především o Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a antidiskriminační zákon. Při srovnání minimální mzdy k 1. 1. 2013 nedošlo k žádnému hromadnému propuštění osob se zdravotním postižením. Argumentace zaměstnavatelů OZP, že pracovníci pobírající invalidní důchody mají nižší produktivitu práce než ostatní pracovníci, a tudíž nižší minimální mzda je nutná, není pravdivá. Řada pracovníků OZP může mít vyšší produktivitu práce než ostatní pracovníci. Tvrzení o nižší produktivitě práce příjemců ID je paušalizující a zásadně jej odmítáme. Stát podporuje zaměstnavatele zaměstnávající OZP finanční dotací právě z důvodů předpokládané nižší produktivity práce, a proto je nesmyslné, aby pracovníkům OZP byla vyplácena nižší minimální mzda. Připravované nařízení vlády odporuje mezinárodním úmluvám i zákonodárství ČR.

 

Vážení přátelé, byli bychom velmi rádi, kdybyste podpořili tento náš názor a psali paní ministryni práce a sociálních věcí M. Marsksové a dále předsedovi vlády B. Sobotkovi. Považujeme za velmi důležité vytvořit společný tlak proti přijetí nařízení vlády, které diskriminuje zaměstnance se zdravotním postižením.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel