Informace č.: 49 - 2014 (zákon o sociálních službách a tiskové konference NRZP ČR)

Vážení přátelé,

tento týden se uskutečnilo na MPSV ČR vypořádání připomínek k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. NRZP ČR na tomto jednání zastupoval pan JUDr. Jan Hutař. NRZP ČR uplatnila zásadní připomínku v tom, že nesouhlasíme s převodem kompetencí v Inspekci kvality sociálních služeb na kraje. Tuto připomínku měla většina připomínkujících míst a všichni se shodli na tom, že to je nesystémové rozhodnutí. MPSV ČR akceptovala tuto připomínku a Inspekci kvality sociálních služeb bude vykonávat MPSV ČR. 

Další naší zásadní připomínkou bylo, aby zpracování Národní strategie sociálních služeb bylo prováděno nejen ve spolupráci s kraji a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, ale také s uživateli sociálních služeb. Dřívější ustanovení garantovalo, že Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb byly vždy za účasti uživatelů sociálních služeb. Bohužel MPSV ČR tuto naši připomínku neakceptovalo s tím, že to není možné, aby cílová slupina byla zároveň účastna celonárodní strategie poskytování sociálních služeb. Na této připomínce trváme, neboť se domníváme, že jakékoliv strategické dokumenty, které se dotýkají osob se zdravotním postižením, nelze připravovat bez účasti lidí se zdravotním postižením. 

Naše třetí zásadní připomínka se týkala § 75 zákona o sociálních službách, který se týká poskytování pečovatelské služby. Navrhli jsme, aby v rodinách, ve kterých se narodily současně tři a více dětí, byla pečovatelská služba do 4 let věku těchto dětí poskytována bezplatně. Zákon připouští poskytování pečovatelské služby v těchto rodinách, není však více specifikována. MPSV ČR tuto naši připomínku neodmítlo, avšak uvedlo, že téma není možné řešit v technické novele. Podle názoru MPSV ČR to je spíše na úpravu zákona o sociálních službách, kde budou řešeny koncepčně okruhy služeb, druhy služeb a podobně. S tímto vysvětlením jsme stanovisko MPSV ČR částečně akceptovali. 

Vážení přátelé, v úterý 24. 6. 2014 se uskutečnil na Šumavě křest knihy „Šumava pro všechny – průvodce pro turisty se zrakovým postižením“, která je napsána v Braillově písmu, a její přílohou jsou unikátní reliéfní mapy celého území Národního parku s vyznačením konkrétních lokalit. Autorem knihy je místopředseda NRZP ČR pan Jiří Vencl a knihu vydal Národní park Šumava. Slavnostního křtu se účastnil autor knihy, ředitel Národního parku Šumava, předseda NRZP ČR a další hosté. Je to konkrétní výsledek podepsaného Memoranda o spolupráci mezi NRZP ČR a Národního parku Šumava.  Kniha je zatím vydána ve sto kusech a bude distribuována pro konkrétní sdružení nevidomých a slabozrakých. Pokud budete mít zájem o tuto knihu, můžete se obrátit přímo na vedení Národního parku Šumava, nebo na NRZP ČR a my zprostředkujeme její dodání.  V rámci tiskové konference byla představena další služba pro osoby se zdravotním postižením. V Informačních centrech Rokyta a Stožec si mohou lidé se zdravotním postižením zapůjčit elektrické skútry, kterými mohou navštívit velmi zajímavá místa na Šumavě. Délka trasy je 18 kilometrů a cena na celou trasu je sto korun. Podrobnosti a rezervační systém naleznete na www.npsumava.cz

Další tisková konference NRZP ČR se uskutečnila, společně s Českými drahami, ve středu 25. 6. 2014. ČD představily aktualizovaný objednávkový systém na webu ČD. Tento systém využilo již 2350 lidí se zdravotním postižením k objednávce bezbariérového vagónu a objednání asistence při přepravě. Je to již 70 % všech objednávek. Na tiskové konferenci jsme informovali o konkrétních krocích naplňování Memoranda mezi NRZP ČR a ČD. ČD nově upravily tzv. polyfunkční vagóny, aby více vyhovovaly potřebám lidí na vozících. ČD současně informovaly, že další službou, kterou je možné využít osobami se zdravotním postižením je možnost zakoupení jízdenky přímo u průvodčího, pokud si cestující včas nahlásí registraci této služby. Náměstek ČD pan Michal Štěpán vyzdvihl také nový typ spolupráce, který se začíná rozvíjet, a to zvýšení počtu zaměstnanců se zdravotním postižením na drahách a současně orientace ČD na tzv. chráněné dílny při dodávkách některého nezbytného zboží. Pan Viktor Dudr ze sdružení SONS informoval o nové službě pro osoby nevidomé a slabozraké, která spočívá v tom, že tito lidé si mohou pořídit tzv. pager, který umožní pomocí signalizace nevidomým najít jejich vagón. Při tiskové konferenci jsem upozornil na některé excesy ze strany pracovníků ČD při zajišťování asistence, při používání plošin a podobně. Pan náměstek M. Štěpán přislíbil, že tuto věc budou urychleně řešit, a to i ve spolupráci NRZP ČR, kdy připravíme sérii školení pro zaměstnance ČD.

 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel