Informace č.: 50 - 2014

Vážení přátelé,

ve dnech 30. 7. 2014 – 3. 8. 2014 se uskuteční Opel Handy Cyklomaraton. Opel handy cyklo maraton 2014 navazuje na svého předchůdce z loňského roku. Laťku ale posune zase o kus nahoru. Trasa se protáhne na 2222 km, přičemž časový limit k jejímu ujetí zůstává 111 hodin. Na trase napříč Českem a Slovenskem bude 24 povinných průjezdních bodů, ty bude potřeba najít a potvrdit jejich průjezd razítkem.

Osmi, čtyř nebo dokonce dvoučlenné týmy pojedou opět čtyři dny a čtyři noci non-stop napříč Českou a Slovenskou republikou. Průjezdními body se jim stanou rehabilitační ústavy, spinální jednotky, speciální centra a podobně. Účastníky bude, stejně jako v minulém roce, sledovat vyhledávací zařízení GPS. Na interaktivní mapě těchto webových stránek, v sekci ON-LINE, můžete sledovat aktuální vývoj závodu téměř v reálném čase.

Každý tým je patronem jednoho člověka, který se s handicapem teprve učí žít. Kromě motivace a podpory mu týmy mohou vyhrát zajímavé ceny a hlavně, svou účastí mu zajistí místo na zážitkovém sportovním víkendu v přírodě. Ten se, stejně jako loni, uskuteční cca měsíc po skončení závodu. Jedná se o setkání cyklistů a účastníků závodu spolu se svými „svěřenci.“ Účelem je vytvořit nové vztahy, přátelství, získat sebevědomí a pozitivní pohled na život. V tomto závodě nejde ani tak o vítězství jako o šíření myšlenky, že život na vozíku nekončí a lidé handicapovaní i zdraví mohou společně fungovat bez větších problémů. Chceme tímto ukázat veřejnosti, že soužití s handicapovanými není věda, ani disciplína určená lékařům a terapeutům.

NRZP ČR s Metropolitní univerzitou Praha postavily společný tým. NRZP ČR se účastní závodu, protože hájí a prosazuje práva, potřeby a zájmy lidí se zdravotním postižením, a to bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení. Podporujeme a realizujeme aktivity, které zlepšují život lidí se zdravotním postižením. Opel Handy Cyklo Maraton takovým počinem je. Chceme být jeho součástí a budeme se bít za Michala Mekleše, svěřence našeho týmu, a to do posledních sil. Jedeme společně s MUP o.p.s., protože s ní dlouhodobě spolupracujeme. Už 10 let má MUP „Školou bez bariér“, kde každý rok studuje přes 70 studentů s pohybovým postižením, kteří jsou plně zapojeni do vysokoškolského života a všeho, co s ním souvisí. Studentům a absolventům programu Škola bez bariér pomáhá v získávání pracovní praxe během studia i v hledání vhodného pracovního uplatnění po absolvování školy. Více informací najdete na www.111hodin.cz. Pokud podpoříte náš tým a přihlásíte se jako fanoušci, můžete vyhrát zajímavé ceny jako je tablet, jízdní kolo a další. V příloze Vám posílám návod, jak se stát fanouškem našeho týmu.

Vážení přátelé, koncem minulého týdne jsem jednal s GŘ Úřadu práce a s paní ministryní o přípravě novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, která musí být provedena v souvislosti s plánovanou výměnou průkazu OZP. Po dohodě s vedením MPSV ČR a GŘ ÚP bude výměna průkazu OZP provedena k 31. 12. 2015 automaticky bez nového posuzování. Pouze v případech, kdy platnost průkazu OZP končí před tímto datem, bude muset být držitel průkazu nově posouzen. Paní ministryně M. Marksová mi přislíbila, že vše by mělo proběhnout bez problémů a naše dohoda o automatické výměně průkazů OZP platí. Ti držitelé, u kterých je platnost průkazů OZP delší než datum 31. 12. 2015, by se tudíž neměli setkat s tím, že by byli pozváni k novému posouzení z moci úřední.

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel