Informace č.: 53 - 2014 ( zákon o veřejné prospěšnosti + OZZ)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku. Návrh je předkládán v návaznosti na nový občanský zákoník. Nutnost připravit navrhovanou úpravu vyplývá z § 147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Návrh zákona stanoví podrobnosti a podmínky pro zápis statusu veřejné prospěšnosti. 

Prosím Vás urychleně o Vaše připomínky. Jedná se o poměrně zásadní zákon, na základě kterého budou moci organizace, které získají status veřejné prospěšnosti, získávat také finanční podporu z veřejných zdrojů. Vzhledem k tomu, že bylo opět zkráceno připomínkové řízení, žádám Vás o Vše připomínky nejdéle do čtvrtka 10. 7. 2014. Připomínky zasílejte na adresu . Uvědomuji si, že je to velmi krátký čas, ale bohužel nemáme jinou možnost. 

Vážení přátelé, v předchozí informaci jsem Vás informoval o schválení novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v Senátu. Již jsem měl několik telefonátů, kde budou moci občané požádat o status osoby zdravotně znevýhodněné. Tuto věc upravuje část 6. novely zákona a stanoví, že občan, který se domnívá, že splňuje podmínky osoby zdravotně znevýhodněné, musí písemně požádat Okresní správu sociálního zabezpečení. Odvolacím orgánem v této věci je Česká správa sociálního zabezpečení. Upozorňuji jen, že o nové statusy osob zdravotně znevýhodněných je možné požádat až od 1. 1. 2015. Pouze v těch případech, kdy status končí občanovi po nabytí účinnosti 2. části novely zákona, je možné požádat o obnovení či prodloužení statusu již v letošním roce. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel