Informace č.: 55 - 2014 (další novela zákona č. 48/1997 Sb.)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám další novelu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Dále se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a zákon č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. 

Návrh zákona se zabývá především zveřejňováním smluv a poskytování a úhradě hrazených služeb, nábor pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob, sankcionováním porušení povinností zdravotními pojišťovnami, snížením povinného přídělu do rezortního fondu a dalšími změnami. 

Prosím Vás, abyste mi Vaše případné připomínky poslali nejdéle do 25. 7. 2014, a to na moji adresu .

Přeji Vám všechno dobré 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel