Informace č.: 57 - 2014 (financování fondů, Normativní instrukce, Cyklomaraton)

Vážení přátelé,

Vláda ČR na svém posledním jednání schválila spolufinancování Evropských, strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020.  V bodě 5. tohoto materiálu, který Vám posílám v příloze, jsou stanovena pravidla pro spolufinancování podle typu příjemců, jejich činností a kategorií regionů. Pro nás je asi nejvýznamnější, že vláda definovala čtyři oblasti, kde bude příspěvek příjemce činit nula procent způsobilých výdajů. Jedná se o subjekty, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost, a to v oblastech: 

  1. Podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob
  2. Sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování
  3. Aktivit v oblasti vzdělávání
  4. Aktivit sociálních a hospodářských partnerů v oblasti sociálního dialogu

Vláda také rozhodla pro soukromoprávní subjekty, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost, a to mimo výše uvedené oblasti, že bude spoluúčast ve výši 5 %.

Vážení přátelé, ve středu 23. 7. 2014 se uskutečnilo další jednání k novele Normativní instrukce č. 19/2013, která je určena k posuzování nároku na příspěvek na péči. Komise dokončila vypořádání všech připomínek. Změna Normativní instrukce však není zásadní pro celkovou změnu posuzování nároků na příspěvek na péči. Jakmile budu mít zápis z tohoto jednání, tak Vám jej samozřejmě pošlu. Novela instrukce přispěje k tomu, že sociální pracovníci budou více informovat žadatele o možnostech obhajoby svých zájmů. Měkla by se prohloubit spolupráce mezi sociálními pracovníky, kteří provádějí sociální šetření a posudkovými lékaři, kteří posuzují zdravotní stav. Celé jednání by se mělo zlidštit a snad i urychlit. Avšak bez koncepčních legislativních změn, které musí obsahovat společné rozhodování více odborníků, nelze dosáhnout zásadní změny. Z diskuse na komisi dokonce vyplynul názor, který jsem potom formuloval, že se zdá, že budou muset být rozdílné způsoby posuzování nároku na příspěvek, například s duševním onemocněním, s poruchami autistického spektra, s tělesným postižením a podobně. Každá tato skupina lidí má jiné potřeby a je nezbytné, aby posuzování dokázalo na tyto potřeby reagovat.

 

Vážení přátelé, dovoluji si Vás ještě upozornit na blížící se velmi zajímavou akci Opel Handy Cyklo Maraton, který startuje již příští týden slavnostním startem 30. 7. 2014 v 8 hodin na Staroměstském náměstí a poté bude ostrý start jednotlivých týmů od 9 hodin z Letné. NRZP ČR vytvořila společný team s Metropolitní univerzitou Praha 2M team, který by měl startovat kolem 11 hodiny. Na stránkách www.111hodin.cz můžete náš tým podpořit. Pokud budete podporovat náš team, můžete vyhrát i nějakou cenu. O závodu budou informovat média, takže můžete sledovat průběh tohoto velmi náročného závodu, protože se jede nonstop 111 hodin a trasa vede přes Slovensko v délce 2222 km. Mohli bychom i ve fandech obsadit velmi slušné místo, protože zatím jsme na předním místě. Proto si Vás dovoluji poprosit o další podporu.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel