Informace č.: 63 - 2014 (dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb)

Vážení přátelé, 

určitě Vás bude zajímat, jak je to s dotačním řízením pro poskytovatele sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že financování sociálních služeb přechází kompletně do v zásadě plné pravomoci krajů, bude systém žádostí poněkud pozměněn. Novela zákona o sociálních službách, která ještě nebyla schválena Poslaneckou sněmovnou, určuje procento z objemu dotačních prostředků MPSV ČR pro jednotlivé kraje. 

Jakmile tento zákon bude schválen a samozřejmě v souvislosti se schválením státního rozpočtu, budou jednotlivé kraje znát objem prostředků pro dotační řízení. Vzhledem k tomu, že Vláda ČR pravděpodobně uvolní více finančních prostředků, než bylo určeno pro letošní rok, lze očekávat, že by měly uspět všechny žádosti, které budou v souladu se zákonem a metodikou jednotlivých krajů. Jednotlivé kraje vypíší dotační řízení až po schválení metodických pokynů, které nejprve musí projednat Rada zastupitelstva jednotlivého kraje. Po té musí být schválena zastupitelstvem kraje. Lze očekávat, že jednotlivé kraje vypíší dotační řízení v první polovině měsíce září 2014. Po té bude pravděpodobně přibližně jeden měsíc na sepsání žádostí. Tyto žádosti budou v měsíci listopadu posouzeny, a po té předloženy ke schválení Radě zastupitelstva kraje.  

Kraje musí předložit MPSV ČR jak rozdělily finanční prostředky určené na dotace pro poskytovatele sociálních služeb. MPSV ČR může v případě, kdy by došlo k porušení pravidel schválených jednotlivými kraji nebo porušení zákona, pozastavit dotační řízení v daném kraji. Lze předpokládat, že zastupitelstva krajů budou schvalovat konečnou výši pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb ve svém kraji v měsíci únoru – březnu 2015. Můj osobní odhad je takový, že projednávání žádostí o dotace bude delší, než bylo doposud. Domnívám se, že zálohy poskytovatelům sociálních služeb mohou být rozesílány kolem 15. dubna 2015. Toto je pouze má úvaha, ale píši ji proto, abyste se na takovou eventualitu připravili. Budu rád, když se moje předpoklady nenaplní. Na stránkách www.mpsv.cz najdete také odkaz na metodiku MPSV ČR o dotačním řízení, ale tato metodika se týká jednotlivých krajů, kterým metodika určuje, jak mají postupovat v dotačním řízení. Ještě upozorňuji na to, že projekty s celostátní působností budou i nadále administrovány MPSV ČR, takže žádosti budou předkládány na ministerstvo, které vypíše zvláštní dotační titul. 

Vážení přátelé, v příloze Vám ještě posílám pozvánku na 32. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2014, které pořádá Pražská organizace vozíčkářů. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel