Informace č.: 72 - 2014 (seznam otázek - Výbor o naplňování Úmluvy v ČR)

Vážení přátelé,

na počátku roku 2015 bude Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením na zvláštním zasedání zkoumat, nakolik Česká republika naplňuje Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou ratifikovala v roce 2009. Před tímto zasedáním přijme pracovní skupina Výboru tzv. „seznam problémů“ (List of Issues), který sestává z nejdůležitějších témat týkajících se naplňování úmluvy a z otázek, jež budou zástupcům ČR při přezkumu položeny. „Seznam problémů“ pro ČR bude Výborem přijat dne 7. října 2014 v Ženevě.

Jak jsem Vás už informoval, měli představitelé hnutí osob se zdravotním postižením v ČR možnost zaslat Výboru stručný návrh otázek, jež by podle nich „seznam problémů“ měl obsahovat. NRZP ČR tuto možnost využila a společně s MDAC (Mental Disability Advocacy Center) a Ligou lidských práv takový seznam vypracovala a zaslala Výboru OSN. Můžeme touto cestou Výbor ovlivnit, aby zástupcům České republiky položil právě ty otázky, které osoby se zdravotním postižením v ČR nejvíc trápí. Jediný problém je v tom, že neziskové organizace se přímo nemohou účastnit jednání pracovní skupiny Výboru, která bude sestavovat nejdůležitější témata, týkající se naplňování Úmluvy v ČR.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel