Informace č.: 74 - 2014 (zákon o sociálních službách - hlasování)

Vážení přátelé,

včera Poslanecká sněmovna schvalovala ve třetím čtení novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Touto novelou se prakticky definitivně převádí kompetence ve financování sociálních služeb z MPSV ČR na jednotlivé kraje. V praxi to znamená, že kraje budou vypisovat dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb. Měli by tak učinit v nejbližších týdnech, i když zákon ještě není definitivně schválen, protože nyní jej musí projednat Senát ČR.

NRZP ČR dlouhodobě považuje převod kompetencí ve financování sociálních služeb na krajskou úroveň za chybu, protože tím se vlastně oddaluje skutečná systémová změna ve financování sociálních služeb a zakonzervován se dotační systém. Je zcela jedno, jestli dotace poskytuje kraj či MPSV ČR: Dotační systém má smysl pouze u tzv. preventivních služeb, to znamená u služeb, které jsou poskytovány předem nestanovenému počtu klientů a za tyto služby se neplatí. Například odborné sociální poradenství, azylové domy, tísňová linka a podobně. Pokud jde o sociální služby péče, tak klient si je objednává a platí za ně z příspěvku na péči. A právě v této oblasti je dotační systém nesmyslný. Financování by mělo být pouze prostřednictvím klienta nebo na základě veřejného pojištění. Dotační systém více méně preferuje agenturní služby proti péči v domácnosti. Zvláště nebezpečné je to nyní, kdy kraje jsou zřizovateli asi 60 % služeb a zároveň budou plně rozhodovat o výši dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb. Tvrzení, že kraje jsou blíže klientům a poskytovatelům péče, a tudíž mohou lépe posoudit potřebnost finančních prostředků, není dle našeho názoru pravdivá. Spíše předpokládáme, že větší úlohu v dotačním řízení bude mít klientelismus.

NRZP ČR prosazovala, aby v této novele byl také schválen pozměňovací návrh, který by umožnil přiznávání příspěvku na péči ve IV. stupni osobám, které nejsou schopny zvládnout všechny životní potřeby kromě komunikace a orientace. V této věci jsem Vás žádal několikrát o pomoc. Pan poslanec Vít Kaňkovský podal náš návrh i ve druhém čtení, za což mu patří poděkování, ale celá koalice s výjimkou pana poslance Kaňkovského, hlasovala proti tomuto návrhu. O důvodech jsem se dozvěděl již na jednání Výboru pro sociální politiku, které se uskutečnilo v úterý 23. 9. 2014. Na Výboru paní ministryně M. Marksová sdělila, že o našem návrhu jednala Koaliční rada a dospěla k názoru, že v současné tíživé finanční situaci si nemůže koalice dovolit schválit tento návrh, protože na něj nemá finanční prostředky. Náš odhad výdajů tohoto pozměňovacího návrhu činil 120 miliónů korun ročně. MPSV ČR tvrdilo, že pozměňovací návrh by si vyžádal 200 miliónů korun ročně. Jako další argument proti našemu návrhu bylo tvrzení MPSV ČR, že připravuje nový systém hodnocení nároku na příspěvek na péči, a tudíž že tento návrh je nadbytečný. NRZP ČR prosazovala výše uvedený pozměňovací návrh proto, že těmto lidem je potřeba pomoci okamžitě a otázka změny posuzování a výplaty příspěvku na péči je dlouhodobou záležitostí a nemůže platit dříve než od roku 2017. Posílám Vám odkaz, kde najdete výpis z hlasování o našem pozměňovacím návrhu http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=59684.

Domníváme se, že 120 – 200 miliónů korun není tak významná částka, která by nějakým způsobem ovlivnila rozpočet ČR. Tyto prostředky by však významně a rychle pomohly těm, kteří se bez pomoci jiné osoby neobejdou.

Vážení přátelé, pokud znáte příběhy lidí, kterým byl odebrán IV. stupeň příspěvku na péči, právě proto, že komunikují a jsou orientovaní, byl bych rád, kdybyste nám jen co nejrychleji poslali na adresu . Několik takových příběhů máme, ale tito lidé nechtějí být zveřejněni.

Přeji Vám všechno dobré

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel