Informace č.: 82 - 2014 (výzkumná práce o příspěvku na péči)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám práci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí s názvem Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Autorem je pan docent Ing. Ladislav Průša, CSc. 

Tento materiál je velmi zajímavý, protože se věnuje především využívání příspěvku na péči. Zároveň v této výzkumné práci jsou naznačeny možné trendy dalšího vývoje v oblasti zajišťování péče pro závislé osoby. Každý výzkumný úkol je nepochybně zpracováván proto, aby byl podkladem pro další tvorbu legislativních norem. Proto je důležité se seznamovat s těmito pracemi a mít dostatek argumentů při projednávání nových legislativních návrhů v oblasti legislativních služeb. 

Ve výzkumné práci je řada údajů, které nejsou dle mého názoru dostatečně vysvětleny. Velmi zajímavá je pasáž, kde se uvádí, že neformální péče, poskytovaná rodinnými příslušníky je významně dražší pro veřejné rozpočty, nežli poskytované služby v domovech pro seniory nebo poskytovali terénních sociálních služeb. Uvedená čísla však potřebují důkladný komentář, který práci chybí. Při výpočtu nákladovosti neformální péče byly do částky zahrnuty daň z příjmů a dále finanční prostředky, které pečující osoba neplatí za sociální a zdravotní pojištění. To je velmi zkreslující výpočet, protože řada pečujících osob je již ve starobním důchodu, a tudíž by stejně nechodila do práce. Obdobně je tomu také u rodičů s malými dětmi se zdravotním postižením, kteří by těžko chodili do práce. 

Další velmi zajímavou oblastí je využívání příspěvku na péči. Materiál hodnotí využívání příspěvku na péči pečujícími osobami k úhradě svých potřeb jako něco negativního. V práci je dle mého názoru preferována varianta, že příspěvek musí být použít k nákupu služeb od registrovaných poskytovatelů. Péče v rodinách je vlastně také nakupování služeb. Náš názor je takový, že péče v rodinách je také nakupování služeb s tím, že pečující osoba, která nepracuje, si musí samozřejmě z poskytnutých prostředků za svoji prakticky celodenní péči uhradit alespoň nezbytné potřeby. Je to vlastně její plat, a tudíž tyto prostředky využívá pečující osoba podle svého uvážení. V České republice je 70 % péče poskytováno v rodinách a NRZP ČR se domnívá, že je to tak dobře. Lidé, potřebující péči, tak zůstávají uprostřed rodin a žijí starostmi svých blízkých tak jako před tím, než se stali závislými na péči blízké osoby. 

Vážení přátelé, posílám Vám materiál pouze k prostudování, není to žádný návrh na nějakou legislativní úpravu zákona. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel