Informace č.: 85 - 2014 (projednání Prohlášení delegátů + NOZ)

Vážení přátelé,

včera se uskutečnilo jednání podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny, který je zřízen při Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny.  Za NRZP ČR se jednání účastnili místopředsedkyně Táňa Fischerová, místopředseda Jan Uherka a předseda Václav Krása. Podvýbor projednával Prohlášení delegátů 15. Republikového shromáždění NRZP ČR. Je to poprvé, kdy takovýto materiál projednávali poslanci. Diskuse se soustředila především na sociální problematiku Prohlášení, ale i na skutečnost, že ČR dosud neratifikovala Opční protokol Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a také na to, že ČR, jako jedna z posledních v Evropě, nemá dosud zřízen Monitorovací mechanismus Úmluvy. 

Vzhledem k omezenému času jsme sdělili především naše výhrady k systému posuzování nároku na invalidní důchody, na příspěvek na péči a na průkazy OZP. Přítomní představitelé Parlamentu sami uvedli několik příkladů, kdy projednávali s občany stížnosti na posuzování zdravotního stavu. Závěr z jednání byl takový, že podvýbor požádá Výbor pro sociální politiku, aby zařadil problematiku posuzování zdravotního stavu jako jedno z témat na nejbližší zasedání Výboru. 

Vážení přátelé, Prohlášení delegátů jsme hned po jeho přijetí poslali prezidentovi republiky, předsedům všech Parlamentních stran, předsedovi Poslanecké sněmovny a předsedovi Senátu. Do dnešního dne reagovala pouze Parlamentní strana Úsvit, která také iniciovala projednání tohoto dokumentu v podvýboru. Dále reagoval předseda Senátu pan Milan Štěch a Kancelář prezidenta republiky, která nám navrhla jednání s ředitelem analytického odboru Kanceláře. Toto jednání by se mělo uskutečnit 5. prosince. Bohužel ostatní politické subjekty nijak nereagovaly. 

Vážení přátelé, před 10 dny jsem Vám poslal k připomínkám návrh novely občanského zákoníku. Nedostali jsme žádnou připomínku. Včera, to je v úterý 18. 11. 2014, projednala návrh zákona Legislativní komise NRZP ČR a schválila významný pozměňovací návrh, který se týká bezbariérových bytů. Současné znění občanského zákoníku významně diskriminuje nájemce bezbariérových bytů, a proto navrhujeme ministryni spravedlnosti, aby akceptovala náš pozměňovací návrh, který Vám v příloze posílám. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

  • Připomínky NRZP ČR k novele Nového občanského zákoníku (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel