Informace č.: 88 - 2014 (připomínky k návrhu zákona o zdravotních službách a připomínky k průkazu ZTP/P)

Vážení přátelé,

NRZP ČR podala zásadní připomínku k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů, který Vám v příloze posílám. Tento pozměňovací návrh by měl řešit poskytování osobní asistence ve zdravotnických zařízeních. O této věci budeme ještě jednat na Ministerstvu zdravotnictví ČR a MPSV ČR. Pokud by se podařilo tento komplexní pozměňovací návrh prosadit, významně by se zlepšila situace osob se zdravotním postižením ve zdravotnických zařízeních a zároveň osoby pečující by nemusely žít ve strachu, že po 30 dnech pobytu svého klienta ve zdravotnickém zařízení přijdou o příspěvek na péči. Nyní bude probíhat vypořádání připomínek a po té se bude zákonem zabývat vláda. Pokud vláda na svém jednání tento pozměňovací návrh akceptovat, budeme se snažit jej prosadit v Poslanecké sněmovně. V takovém případě by se NRZP ČR obrátila se žádostí o pomoc na Vás. 

Druhým pozměňovacím návrhem, který jsme nyní podali, je pozměňovací návrh k příloze č. 4, vyhlášky č. 388/2011 Sb., kterou se provádí zákon o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Tento návrh Vám v příloze posílám. Tento pozměňovací návrh by měl umožnit přiznat průkaz ZTP/P i osobám, jejichž zdravotní postižení není v příloze vyhlášky přímo uvedeno. Dává to větší možnost a prostor posudkovým lékařům, aby v případě souběhu několika diagnóz mohl posudkový lékař přiznat průkaz ZTP/P. 

Vážení přátelé, byl bych rád, kdybyste podpořili naše návrhy, pokud budou projednávány v Poslanecké sněmovně, což by mělo být na počátku příštího roku. Samozřejmě, že Vás budeme včas informovat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel