Informace č.: 4 - 2015 (doplnění k výměně průkazů OZP)

Vážení přátelé, 

na základě Vašich dotazů jsem oslovil paní náměstkyni GŘ ÚP Mgr. Zdeňku Cibulkovou a požádal jsem jí o upřesnění některých věcí v souvislosti s výměnou průkazu OZP. Mnozí z Vás uváděli, že nemohou na stránkách MPSV ČR nemohou najít formulář k žádosti o výměnu průkazu OZP. 

Zde zasílám odkaz na stránky MPSV:

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp;jsessionid=kKsBJvGS3jG7cKBT4Ts5L0K2LVtTzfQdnWQ1vw9dlGXlBk6SXLcW!-1289886938 

(formulář je v sekci „Formuláře pro sociální služby a dávky OZP“). 

Často se na nás obracíte s dotazem, že Úřady práce požadují v rámci žádosti o výměnu průkazu OZP zprávu od ošetřujícího lékaře. To ve formuláři není takto uvedeno. Pouze se vyžaduje informace o spojení na ošetřujícího lékaře. Dále často uvádíte, že ÚP požadují rozhodnutí o mimořádných výhodách, které bylo před rokem 2011 vydáváno v rámci přiznávání průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P. 

GŘ ÚP ČR nám vysvětlilo jejich postoj následovně: 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením trvá po dobu, na kterou byly přiznány mimořádné výhody, není-li dále stanoveno jinak; stanovením doby platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny není trvání nároku na tento průkaz dotčeno. Nelze-li prokázat dobu, na kterou byly přiznány mimořádné výhody, nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením trvá po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod.

To znamená, že držitel platného průkazu mimořádných výhod má nárok na vydání průkazu OZP, jehož platnost odpovídá platnosti posudku zdravotního stavu k mimořádným výhodám. Pokud však nelze zjistit platnost posudku (není spisová dokumentace a ani klient nemá k dispozici rozhodnutí), tak nárok na průkaz OZP trvá po dobu, která je uvedena na průkazu mimořádných výhod. 

Při předávání celé agendy z obcí s rozšířenou působností na Úřady práce často došlo k tomu, že agenda nebyla z různých důvodů předána kompletní. Proto se stává, že ÚP nemají k dispozici rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod trvale. V takovém případě tudíž průkaz OZP platí pouze po dobu, která je uvedena na průkazu. Při skončení platnosti doby průkazů pak bude muset být provedeno nové posouzení. V případě, že ÚP má k dispozici rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod na dobu trvalou, tak bude nový průkaz OZP vydán s platností na dobu 10 let a po 10 letech bude vydán opět nový průkaz, a to bez posuzování zdravotního stavu držitele průkazu. To znamená, že ti lidé, kteří doloží, že mají vydán průkaz trvale, nebudou v budoucnu chodit již na přezkum. 

Vážení přátelé,

domnívám se, že takto je informace o vydávání průkazů OZP již kompletní. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel