Informace č.: 7 - 2015 (Návrh národního plánu 2015-2020)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020. Jedná se o další Národní plán, který je připravován vždy jednou za 4 roky. Obsahuje řadu cílů a opatření ze všech oblastí života osob se zdravotním postižením, které by měly vést k zlepšení postavení OZP vše společnosti. 

Předkládaný Národní plán je určitý kompromis, který byl dosažen při jednání s jednotlivými ministerstvy. Jednání byla velmi složitá a musím říci, že naše původní představa o tom jak Národní plán bude vypadat, byla jiná, než předložený výsledek. V Národním plánu chybí více skutečně zásadních systémových změn, jako například změna financování sociálních služeb a další. Nyní bude probíhat vnější připomínkové řízení k tomuto materiálu, a po té bude předložen Vládnímu výboru pro zdravotně postižené občany k projednání a posléze by jej měla schválit Vláda ČR. 

Vážení přátelé, prosíme, abyste se s materiálem důkladně seznámili a Vaše případné připomínky posílali na adresu . Prosíme Vás jen o to, aby připomínky byly odůvodněny a týkaly se skutečně zásadních věcí. V takovémto dokumentu nelze postihnout všechny i malé problémy v životě lidí se zdravotním postižením. Proto by připomínky měly být skutečně takového charakteru, které se týkají více osob a nabízí řešení nějakého vážného problému. Prosím, abyste připomínky poslali nejdéle do 15. 2. 2015. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel