Informace č.: 10 - 2015 (Návrh nařízení vlády - připomínky)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh Nařízení vlády o provedení § 101 a) zákona o sociálních službách. Jak jistě víte, od 1. ledna 2008 přešlo financování sociálních služeb na jednotlivé kraje. Pouze ti poskytovatelé, kteří mají celostátní působnost, mají nárok na dotaci z rozpočtu MPSV ČR. Kraje dle zákona o sociálních službách obdrží poměrnou část finančních prostředků ze státního rozpočtu na dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb v rámci své působnosti. Předložený návrh Nařízení vlády stanoví bližší podmínky pro čerpání dotace, lhůty pro výplatu dotace, formu a obsah žádosti kraje o poskytování dotace, kterou předkládá ministerstvu, lhůtu pro jejich podání a další náležitosti.

Vážení přátelé,

pokud byste měli připomínky k návrhu Nařízení vlády, prosím, abyste je adresovali na moji adresu . Upozorňuji jen, že nemá cenu, abyste připomínkovali různá ustanovení zákona, ke kterým můžete mít oprávněné výhrady, ale v rámci Nařízení vlády je nelze řešit. Připomínky mi prosím pošlete do středy 18. 2. 2015. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel