Informace č.: 13 - 2015 (příspěvek na nákup motorového vozidla)

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám návrhy těchto dokumentů:

-          žádost o osvobození od složení jistoty u soudu při předběžném opatření (doc)

-          návrh na vydání předběžného opatření (doc)

-          návrh schválení právního jednání za nezletilé dítě při nákupu a zápisu osobního automobilu (doc)

 

Všechny tyto dokumenty je potřeba mít při žádosti o příspěvek na nákup motorového vozidla. Návrhy dokumentů sepsal náš právník JUDr. Zdeněk Žižka. Jsou to pouze návrhy a vždy je potřeba je upravit podle konkrétní situace. Doporučujeme Vám, abyste se při zpracování těchto dokumentů obrátili na sociální pracovnice obcí s rozšířenou působností, které by Vám měly pomoci s řádným vypsáním příslušných dokumentů. Doporučujeme Vám, abyste požádali soud o souhlas s nákupem motorového vozidla z příspěvku na nákup motorového vozidla pro Vaše dítě již před podáním vlastní žádosti o příspěvek. Tím, že soud rozhodne o souhlasu nákupu a registraci vozidla ještě před rozhodnutím o přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla, vyhnete se mnoha nepříjemnostem. Proto je potřeba, abyste tyto věci plánovali v dostatečném předstihu. Samotné soudní jednání trvá poměrně dlouho, tři i čtyři měsíce. Pokud požádáte včas soud o rozhodnutí, nemusíte potom používat institut předběžného opatření a ani žádosti o osvobození od složení jistoty u soudu při předběžném opatření. Pokud Vám již byl přiznán příspěvek na nákup motorového vozidla, nebo jste již z tohoto příspěvku motorové vozidlo zakoupili, je k registraci potřeba rozhodnutí soudu, že vůz může být registrován na dítě. Bez tohoto soudního rozhodnutí Vám registr vozidel automobil na dítě nezaregistruje. V případě, že již vozidlo máte, je právě dobré využít předběžné opatření. To znamená, že soud rozhodne prakticky do týdne. Pokud spěcháte na zápis již zakoupeného auta do registru vozidel, musíte mít s sebou všechny tři doklady. Tedy návrh na předběžné opatření, návrh na osvobození od jistiny a návrh samotný. Je nutné vše k soudu podat najednou. Návrh na předběžné opatření nenahrazuje konečné soudní rozhodnutí, pouze dočasně umožňuje konat ve věci. Proto je nejlepší požádat soud řádným podáním s dostatečným předstihem.

 

Vážení přátelé, ještě jednou Vás upozorňuji, že se jedná pouze o vzory a vždy je nutné je upravit podle podmínek konkrétního žadatele. Proto je můžete samozřejmě upravovat podle skutečnosti. Doporučuji také, abyste využili pomoc sociálních pracovníků na obcích.

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel