Informace č.: 19 - 2015 (jednání předsednictva VVZPO)

Vážení přátelé,

v pátek 6. 3. 2015 se po mnoha letech opět sešlo předsednictvo Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) k projednání některých aktuálních záležitostí osob se zdravotním postižením. Svědčí to o novém přístupu současné vlády a především předsedy vlády B. Sobotky k úloze VVZPO.

Prvním bodem jednání bylo vytvoření Monitorovacího výboru Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jak jsem Vám již dříve psal, pracovní skupina se shodla na tom, že Monitorovací výbor by byl začleněn do Úřadu veřejného ochránce práv. Novela zákona o veřejném ochránci práv proto také obsahovala způsob monitorování Úmluvy. Problém vznikl tehdy, když Úřad veřejného ochránce práv žádal na agendu monitorování Úmluvy 10 - 15 nových pracovníků. Při projednávání návrhu zákona ve vládě na podzim 2014 vznesl zásadní připomínky k počtu uvažovaných pracovníků ministr financí pan A. Babiš. Po diskusi ve vládě byla celá část zákona o monitorování Úmluvy vyjmuta.

V pátek 6. 3. 2015 jsme se tudíž na předsednictvu VVZPO měli dohodnout jak dále postupovat při přípravě Monitorovacího výboru. Pan ministr J. Dientsbier členy předsednictva VVZPO informoval o tom, že došlo k dodatečné dohodě s ministrem financí, že Úřad veřejného ochránce práv bude posílen o 8 pracovníků na agendu monitorování Úmluvy OSN. V dalších letech by mohl být stav pracovníků ještě navýšen. Pokud k takové dohodě došlo, musí nyní některý z poslanců načíst do novely zákona o veřejném ochránci práv celou pasáž o monitorování Úmluvy OSN. Na předsednictvu VVZPO se také vedla diskuse, kdy může být skončeno projednávání novely zákona o veřejném ochránci práv, protože tento zákon obsahuje řadu změn, které významným způsobem posilují úlohu ombudsmana v našem právním systému. Tyto skutečnosti můžou významně zpomalit projednávání tohoto zákona, protože řada poslanců má odlišný názor na posilování úlohy ombudsmana.

Druhým bodem jednání předsednictva VVZPO byla příprava Národního plánu na podporu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020. Upozornil jsem členy předsednictva, že řada ministerstev při přípravě Národního plánu nechtěla převzít konkrétní opatření, ale spíše se zaměřila na obecné proklamace. NRZP ČR trvá na tom, že Národní plán musí obsahovat konkrétní měřitelná opatření, jinak neplní svoji úlohu. Upozornil jsem především na přístup MPSV ČR, kde dohadování cílů a opatření, které by byly v kompetenci MPSV ČR, trvalo více jak půl roku. Když už došlo k dohodě o jednotlivých opatřeních, poslalo MPSV ČR devět stránek zásadních připomínek. Upozornil jsem, že to je zcela nekonstruktivní přístup k přípravě tohoto strategického materiálu. Zvláště zarážející byla skutečnost, že MPSV ČR navrhlo vypustit opatření, které bylo zaměřeno na vyrovnání minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů s ostatními skupinami pracujících. Zarážející to bylo především proto, že na jednání s předsedou vlády dne 18. 2. 2015, kterého se účastnila i ministryně M. Marksová, bylo jasně dohodnuto, že k vyrovnání minimální mzdy v určitém časovém horizontu musí dojít. Paní ministryně M. Marksová, která je členkou předsednictva VVZPO, na pátečním jednání přislíbila, že dojde k nápravě.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel