Informace č.: 22 - 2015 ( Pracovní komise MPSV ČR)

Vážení přátelé,

tento týden se uskutečnila jednání dvou pracovních komisí MPSV ČR, ve kterých má NRZP ČR zastoupení. Jedna pracovní skupina je zaměřená na zaměstnávání OZP a druhá pracovní skupina připravuje Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období let 2016 – 2020. 

V případě podpory zaměstnávání bylo jednání ve velmi úzkém kruhu a týkalo se především zatraktivnění zaměstnávání OZP na volném trhu práce. Současné daňové odpočty a povinnost plnění povinného podílu zaměstnávání OZP, i přes určité sankce, nepřinášejí patřičný efekt. V současné době se uvažuje o tom, že by mohlo dojít i k určitému snížení placení pojistného, které platí zaměstnavatel za každého zaměstnance. V případě, že by zaměstnal OZP, mohlo by dojít ke slevě na odvodu u sociálního pojištění za tuto osobu. 

Diskutovala se také otázka evidence vhodných pracovních míst pro OZP, která prakticky dnes není. Úřady práce nemají k dispozici žádná data, ze kterých by mohly analyzovat segment OZP na trhu práce, ve kterých oborech se nejvíce uplatní, kde jsou největší problémy zaměstnávání OZP a podobně. Na základě těchto dat by mělo MPSV ČR připravit jakousi strategii. 

Dalším okruhem diskuse byla podpora zaměstnavatelů na tzv. chráněném trhu práce. To jsou zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % OZP. Apelovali jsme především na zjednodušení administrativy. V současné době končí tříleté smlouvy o vymezení chráněných pracovních míst a tito zaměstnavatelé musí provést zcela nové vymezení chráněných pracovních míst, ačkoliv se tato chráněná pracovní místa prakticky nezměnila. Na jednání jsem připomněl, že musí dojít k postupnému vyrovnání minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů. S tím také souvisí zvýšení příspěvků ÚP podle § 78 zákona o zaměstnanosti pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP. Navrhujeme, aby zvýšení minimální mzdy bylo kompenzováno určitým navýšením maximální částky příspěvku na mzdy u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP. 

V pondělí se uskutečnilo druhé setkání pracovní skupiny pro přípravu Národní strategie. Pracovní skupinu tvoří přibližně 25 lidí. Byly charakterizovány základní okruhy problémů, které by měly být ve strategii stěžejní. Jedná se o tyto základní okruhy:

-          Sociální bydlení

-          Sociální práce

-          Financování sociálních služeb

-          Podpora pečujících osob

-          Síťování sociálních služeb

-          Deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb

-          Sociálně zdravotní pomezí

-          Kvalita sociálních služeb a inspekce

Jednotlivé oblasti budou formulovat užší týmy. NRZP ČR se přihlásila ke dvěma tématům, a to podpora pečujících osob a financování sociálních služeb. Částečně budeme ještě participovat na tématu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb. Návrh strategie by měl být dopracován do konce července 2015. Samozřejmě, že jakmile budou první výstupy z činnosti této pracovní skupiny, tak Vám je poskytneme k tomu, abyste je mohli připomínkovat. Pokud byste měli konkrétní náměty, můžete je poslat na adresu

Přeji Vám všechno dobré 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel